2023/2024 LUTY

 

W lutym dzieci wzięły udział w:

  • przedstawieniu teatralnym pt ” O plastusiu co zabłądził w borze”;
  • Dniu Kota;
  • audycji muzycznej z udziałem Filharmonii Śląskiej pt ” Daleka wyprawa z fletnią pana”.