aktualności


 

ODLOTOWE POKAZY

27.09.2023r. ( środa) po śniadaniu, zapraszamy wszystkie dzieci na cykliczną odlotową lekcję przyrody z udziałem żywych zwierząt – wiewiórek i jeży.
– cena zajęć – 11 zł

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


WYCIECZKA DO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

26.09.2023r. ( wtorek) o godz.9.20 dzieci z grup 6-letnich: ,,Wiewiórki” i ,,Smerfy” wyjeżdżają na wycieczkę autokarową do Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w oddziale terenowym WORD w Dąbrowie Górniczej.
W programie wycieczki:
prelekcja na temat bezpiecznej jazdy na rowerze, bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym oraz właściwych postaw
i zachowań na drodze;
zajęcia edukacyjne  z użyciem symulatora min. przejście dla pieszych ( wirtualny korytarz, przez który przechodzą dzieci,
gdy na ścianach wyświetlane są jadące samochody) czy jazda rowerem ( symulator wizualizujący niebezpieczne sytuacje jakie mogą nas spotkać poruszając się takimi pojazdami);
♦ pierwsza pomoc przedmedyczna – każde dziecko uczy się pod opieką instruktora w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy
( a w tym min. jak szybko i sprawnie wezwać pomoc, oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia).
W tym dniu śniadanie dla dzieci 6-letnich zostanie podane o godzinie 8:45.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.SPOTKANIE Z POLICJANTEM I  PSEM SZNUPKIEM
Fotorelacja:SEGREGUJEMY ŚMIECI


12.09.2023r. (wtorek) o godz.9:45 w grupach dzieci 6-letnich : ,,Wiewiórki” i ,,Smerfy” odbędą się zajęcia edukacyjne kształtujące proekologiczne zachowania  dzieci prowadzone przez ALBA MPGK Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.


PROFILAKTYKA WSZAWICY

Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej dotycząca profilaktyki wszawicy.
DRUK_wszawica_ULOTKA_A5-1
DRUK_wszawica_PLAKAT_A2-1
DRUK_wszawica_BROSZURA_A5-1 (2)


 
BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Dnia 06.09.2023r. ( środa) po śniadaniu, odbędą się w przedszkolu zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla wszystkich dzieci
pt. ,,Bezpieczna droga do przedszkola” prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


Rok szkolny 2023/2024 rozpoczynamy 1 września 2023.
Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola.


Dyrektor Przedszkola nr 33 w Dąbrowie Górniczej
mgr Alicja Kaźmierczyk

przyjmuje wnioski, skargi i uwagi:
• w poniedziałek od godziny 14.00 do 15.00
• w czwartek od godziny 15.00 do 16.00

♦ Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej jest czynne w godz. 6:00-17:00.
♦ Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8:45!

Odgodziny 8:45 do godziny 14:15 przedszkole jest zamykane.
♦ Dzieci korzystające tylko ze śniadania i obiadu można odebrać w godzinach 12:30- 13.30.
Tylko w uzasadnionych przypadkach/po wcześniejszym zgłoszeniu, dziecko można przyprowadzić/odebrać w innych godzinach.

DO PRZEDSZKOLA PROSZĘ PRZYPROWADZAĆ TYLKO DZIECI ZDROWE!
♦ Parking dla Rodziców znajduje się wyłącznie za bramą wjazdową do przedszkola
(od strony sklepu ,,Biedronka”).
♦ PROSIMY NIE PARKOWAĆ SAMOCHODÓW NA PARKINGU DLA PERSONELU PRZEDSZKOLA!


SZANOWNI RODZICE !

Prawie dla każdego dziecka pierwsze dni pobytu w przedszkolu są okresem bardzo trudnym. Rozłąka z rodzicami powoduje duże zagrożenie poczucia bezpieczeństwa u dziecka.
Małe dziecko nagle musi przystosować się do:
♥ warunków nowego otoczenia, wymagań i zasad obowiązujących
w przedszkolu,
♥ nawiązywania kontaktów interpersonalnych z nieznajomymi ludźmi,
♥ przebywanie w licznej grupie rówieśniczej,
♥ wymagań stawianych w zakresie czynności samoobsługowych,
♥ zmian dotyczących sposobów zaspakajania potrzeb emocjonalnych
i biologicznych,
♥ zmian rytmu i trybu życia, organizacja dnia,
♥ braku oparcia w osobach bliskich w sytuacjach trudnych,
♥ innej pozycji w grupie przedszkolnej niż w rodzinie.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW – JAK UŁATWIĆ DZIECKU START
W PRZEDSZKOLU:

1. W pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu w miarę możliwości odbieramy je wcześniej.
2. Nie składamy obietnic, których nie możemy wypełnić- nie wolno mówić dziecku, że przyjdziemy po niego wcześniej, kiedy to jest niemożliwe.
3. Nie zabieramy dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu, jeżeli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wymusić wszystko.
4. Musimy być spokojni, konsekwentni i zdecydowani (nasz niepokój może udzielić się dziecku).
5. Nie wymuszamy na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiadało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres.

6. Jeżeli dziecko przy pożegnaniu płacze, staramy się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola np. tata, rozstania z tatą są mniej bolesne.
7. Należy chwalić dziecko za jego działalność i umiejętność radzenia sobie
w każdej sytuacji.
8. Musimy przekonać samego siebie, że przedszkole to dobre miejsce dla rozwoju dziecka.

PAMIĘTAJ, ŻE PROCES ADAPTACYJNY, CHOĆ TRUDNY DLA WSZYSTKICH, KIEDYŚ SIĘ KOŃCZY. A PO NIM TWOJE DZIECKO MA NOWYCH PRZYJACIÓŁ MOŻE NA CAŁE ŻYCIE, UCZY SIĘ NOWYCH RZECZY I JEST CIEKAWE ŚWIATA!


  WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy o zmianie naszego adresu e-mail.
Nowy adres e-mail to:
sekretariat@p33.dg.pl


ZEBRANIA  Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców na organizacyjne zebrania grupowe rozpoczynające nowy rok szkolny 2023/2024,
które odbędą się w przedszkolu
w następujących terminach:
♣ 29.08.2023r. ( wtorek) godz. 16.00  dzieci: 4-5 letnie ,,Motylki” i 5-letnie ,,Papużki”.
♣ 30.08.2023r. (środa ) godz. 16.00  dzieci: 6 -letnie ,,Smerfy” i 6-letnie ,,Wiewiórki”.
♣ 31.08.2023r. ( czwartek) godz. 16.00  dzieci: 3 -letnie ,,Słoneczka” i 3-4 letnie ,,Biedronki”.