płatności


Biedronki maj 2022
Motylki maj 2022
Papużki maj 2022
Słoneczka maj 2022
Smerfy maj 2022
Wiewiórki maj 2022

 

Zestawienie opłat zawiera kwoty opłat za godziny dodatkowe i za żywienie
(do odczytu kwot umieszczonych na liście opłat niezbędna jest znajomość numeru identyfikacyjnego dziecka)

UWAGA! Kwoty ze znakiem minus są kwotami zwrotów za niewykorzystane świadczenia.
!!! Prosimy o niewpłacanie tych kwot !!!
Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wpłacamy na rachunek:
Nr konta 91 1560 0013 2557 1246 3686 0001
Opłaty za żywienie w przedszkolu wpłacamy na rachunek:
Nr konta 80 1560 0013 2557 1246 3686 0005

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać
imię i nazwisko dziecka
nr identyfikacyjny dziecka

Płatności należy regulować do 15-go  dnia każdego miesiąca.
Wysokość opłat za przedszkole
Informujemy rodziców, że od 1 września 2021 roku, wysokość opłat za całodzienne wyżywienie dziecka w naszym przedszkolu wynosi 8,50 zł
Wysokość stawki żywieniowej za poszczególne posiłki:
Śniadanie          2,50 zł
Obiad                 4,50 zł
Podwieczorek   1,50 zł
Opłata za pobyt:
5 godzin pobytu w przedszkolu jest bezpłatna,
za każdą rozpoczętą godzinę pobytu poza tym przedziałem opłata wynosi 1,00 zł

Rodzice dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie ponoszą tej opłaty
(Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI/758/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 lutego 2018 r.)