rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli na terenie gminy Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w terminie: od 1 marca 2023r. od godz. 8:00,
a zakończy się 10 marca 2023r. o godz.15.00.
Nabór będzie prowadzony drogą  elektroniczną.

Strona do naboru dla rodziców:
https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

ZASADY REKRUTACJI:
1.Rodzice, zapisując do przedszkola dziecko w wieku 3-6 lat  zamieszkałe na terenie Dąbrowy Górniczej, wypełniają w formie elektronicznej wniosek, który drukują
i podpisują.
2. Podpisany wniosek, rodzice składają w placówce pierwszego wyboru, czyli wskazanej we wniosku jako pierwszej wraz ze wszystkimi dokumentami/oświadczeniami.
3. Wypełniając wniosek, mają Państwo prawo wskazać maksymalnie 3 placówki
w preferowanej przez siebie kolejności.
Jeżeli przedszkolem pierwszego wyboru jest Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej, dokumenty należy złożyć w sekretariacie przedszkola w godzinach: 8:00-15:00.
4. Niezłożenie wniosku w w/w terminie spowoduje, że dziecko nie będzie uczestniczyło w rekrutacji.


Zarządzenie nr 3082.2023 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 25.01.2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza


Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 obowiązują:

  • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082)  tzw. kryteria ustawowe,
    oraz
  • kryteria określone w Uchwale Nr L/886/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14.12.2022 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, przyznania kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
    – link