ramowy rytm dnia

RAMOWY RYTM DNIA PRZEDSZKOLA NR 33

BUDYNEK A: (wysoki)
6:00 – 9:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna w trakcie pracy bieżącej. Zajęcia: logopedyczne, rewalidacyjne
i specjalistyczne – z zakresu terapii ruchowej.
Ćwiczenia poranne.
Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

BUDYNEK B: (niski)
7:00 – 9:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna w trakcie pracy bieżącej.
Zajęcia dodatkowe: religia ( dzieci 5- letnie i 6- letnie).
Ćwiczenia poranne.
Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

BUDYNEK A i B:
9:00 – 9:30
Śniadanie. Czynności organizacyjno- porządkowe po śniadaniu.

9:30 – 12:00
Realizacja zajęć dydaktycznych z cała grupą (dzieci: 3-letnie, 3-4-letnie, 4-5-letnie,
5 – letnie, i 6- letnie). Zabawy ruchowe.
Realizacja zajęć dydaktycznych z cała grupą (dzieci: 5-letnie,  i 6- letnie).
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, spacer po najbliższej okolicy.
Zajęcia z  języka angielskiego:(dzieci: 3-letnie, 3-4- letnie, 4-5 letnie, 5-letnie i 6 letnie).
Zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia logopedyczne. Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne.
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
Zajęcia z zakresu terapii ruchowej -zajęcia specjalistyczne.
Zajęcia dodatkowe: religia (dzieci: 3- letnie, 3-4- letnie, 4-5 letnie, 5-letnie i 6-letnie).
Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

12:00 – 12:30
Obiad. Czynności organizacyjno-porządkowe po obiedzie.

12:30 -13:45
Odpoczynek dzieci. Zabawy relaksacyjne/ czytanie bajek. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia logopedyczne.
Zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami dzieci/ wyjście do ogrodu przedszkolnego.
Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

13:45-14:00                                                                                                                             
Podwieczorek. Czynności organizacyjno-porządkowe po podwieczorku.

14:00- 16:00
Rozchodzenie się dzieci do domu. Ćwiczenia wspomagające rozwój zgodnie z potrzebami
i możliwościami dzieci. Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
Zajęcia logopedyczne. Zajęcia rewalidacyjne.
Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi. Czynności higieniczne, samoobsługowe
i organizacyjne.

16:00- 17:00
Dzieci odbierane są z budynku B.