oferta edukacyjna

Przedszkole wspiera wielokierunkową aktywność dziecka w czterech obszarach jego rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym w drodze do osiągnięcia dojrzałości, do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program wychowania przedszkolnego:

1. ,,Program wychowania przedszkolnego”- W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo. Wyd. MAC Edukacja.
2. ,,Od zabawy do nauki”- Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki. D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, D. Sikora -Banasik, I. Zbroszczyk, J.Święcicka, E.Wilkos. Wyd. Nowa Era.

Nauczyciele wdrażają własne programy autorskie :

 1. Program z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych: „Profilaktyka zachowań agresywnych dzieci 5- 6 letnich jako wynik niezaspokojonej potrzeby miłości i bezpieczeństwa”.
 2. Program wychowania ekologicznego: „Edukacja ekologiczna nakazem chwili”.
 3. Program wychowania komunikacyjnego: „Bądźmy uważni i ostrożni”.
 4. Program regionalno-patriotyczny: „Mieszkam w Dąbrowie Górniczej, jestem Polakiem i Europejczykiem”.
 5. Program edukacji muzycznej: „Wesołe nutki”
 6. Program edukacji zdrowotnej: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
 7. Program logopedyczny dla dzieci 5-6 letnich.
 8. Program adaptacyjny ,,Szczęśliwy przedszkolak”.
 9. Program preorientacji zawodowej: ,,Od przedszkolaka do strażaka”.

W przedszkolu wdrażane są innowacje pedagogiczne:

 1. ,,Kodowanie na dywanie to nasze wyzwanie”.
 2. ,,Sensoplastyka dla dużego i małego smyka”.
 3. ,,Sprawne rączki mam”.
 4. ,,Hi, hello, how are you?”- język angielski w zabawie i piosence.

,,Aktywne Przedszkola”- to dobre praktyki pedagogiczne rozwijające wszechstronny rozwój wychowanków:

 1. ,,Rozśpiewane przedszkole”.
 2. ,,Zabawy rytmiczno-muzyczne”.
 3. ,,Zabawy plastyczne”.
 4. ,,Zabawy z humorem”.
 5. ,,Bajkoterapia”.

Prowadzimy zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne.

Przedszkole uczestniczy w projektach międzynarodowych, programach ogólnopolskich  i cyklicznych akcjach:

 1. ,,Dzieci uczą Rodziców”-ogólnopolska akcja edukacyjna.
 2. ,,Z kulturą mi do twarzy”- międzynarodowy projekt edukacyjny.
 3. ,,Sprintem  maratonu”-ogólnopolski maraton przedszkolaków.
 4. ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- międzynarodowy projekt edukacyjny.
 5.  ,,Czytające Przedszkola”- ogólnopolski program w ramach Kampanii ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”.
 6.   ,,Bezpieczne Przedszkole” – ogólnopolski program edukacyjno-wychowawczy.
 7.  ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”- ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej.
 8. ,,Klub zdrowego przedszkolaka” – wojewódzki projekt edukacyjny promujący zdrowy styl życia.
 9. ,,Wirusoochrona”- wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna.
 10. ,,Bezpieczna dzielnica”- projekt edukacyjny zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tucznawie.
 11. ,,Miej obraz osoby niewidomej”- projekt adresowany do najmłodszych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Mocne strony naszego przedszkola:

 1. Dobrze opracowany statut przedszkola.
 2. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 3. Sprawne kierowanie i zarządzanie placówką.
 4. Duży, zadbany ogród przedszkolny, wyposażony w plac zabaw.
 5. Otwartość na zmiany.
 6. Rozumienie potrzeb dzieci i spełnianie oczekiwań rodziców.
 7. Dobra współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną.
 8. Integracja pracowników.
 9. Dobrze prowadzona diagnoza pedagogiczna.
 10. Wysokie wyniki nauczania.
 11. Właściwa gospodarka finansami placówki.
 12. Systematycznie prowadzone prace modernizacyjne placówki.
 13. Zdrowe, dobre i urozmaicone żywienie dzieci.
 14. Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym.