aktualności 2019/2020


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola od 1 września informujemy, że (zgodnie z sytuacją na dzień dzisiejszy) 1-go września będziemy mogli powitać wszystkie zapisane dzieci do naszego przedszkola.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021 będą podawane na bieżąco poprzez stronę internetową.
Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.


2 godziny basenu za FREE dla dzieci i młodzieży! - Dąbrowa GórniczaUWAGA RODZICE #NEMOZAFREE
od teraz także dla uczniów szkół średnich!

Dla wszystkich dzieciaków i młodzieży zameldowanej w Dąbrowie Górniczej mamy aż dwie godziny pływania zupełnie za free.
Wystarczy mieć ze sobą ważną legitymację szkolną i pokazać ją przy kasie.
Wejścia od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 16:00 (ostatnie wejście o godz. 14:00)
Dzieci do ukończenia 13 roku życia mogą korzystać z bezpłatnego wejścia na basen od poniedziałku do soboty w godzinach
9.00 – 21.00 (ostatnie wejście o godzinie 19) tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Wstęp opiekuna odbywa się na podstawie biletu normalnego lub ulgowego z uwzględnieniem 20% zniżki!
Zapraszamy!


Informujemy Rodziców, którzy zapisali dziecko na dyżur wakacyjny ( sierpień 2020r.) do Przedszkola nr 33 w Dąbrowie Górniczej
o konieczności podpisania porozumienia z przedszkolem
( druki zamieszczone poniżej dla:  3-4-5 latków i 6-latków).
Podpisane porozumienie należy dostarczyć do przedszkola do 31.07.2020r.

Odpłatność za przedszkole za sierpień 2020r. należy uregulować  przed rozpoczęciem dyżuru wakacyjnego. Informację o opłatach można uzyskać w przedszkolu przy oddaniu porozumień.

Porozumienie 3-4-5 latki  
Porozumienie 6 latki


Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice

Wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom życzymy pogodnych, wspaniałych
a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Niech  ten letni czas będzie wypełniony niezapomnianymi chwilami
i wrażeniami.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Obsługi Przedszkola nr 33.


DRODZY RODZICE

Dziękujemy za trud i zaangażowanie jakie włożyliście Państwo w zdalną edukację Waszych Dzieci.
Doceniamy Wasze wsparcie i poświęcony czas. Pragniemy podziękować
za wyrozumiałość i cierpliwość. Bez Państwa nie osiągnęlibyśmy tak wiele.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne Przedszkola nr 33


PODZIĘKOWANIE

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Dzieci z Przedszkola nr 33
składają serdeczne podziękowanie Rodzicom z Grupy ,,Wiewiórki”
za zakup drzew do ogrodu przedszkolnego. Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość.
Życzymy Państwu samych sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym.


Z okazji

DNIA OJCA

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, sukcesów zawodowych i osobistych oraz radości ze swoich pociech.
Niech będą one dla Was zawsze wsparciem i powodem do dumy.

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola nr 33


OGŁOSZENIE

      Informujemy Rodziców, że dyżur wakacyjny Przedszkole nr 33 pełni w sierpniu 2020r.
Zapisy na dyżur wakacyjny będą odbywać się w terminie od 10.06.2020r., godz. 8:00 do 17.06.2020r., godz.13:00
zgodnie z zasadami ustalonymi przez Gminę Dąbrowa Górnicza.
Proszę o składanie dokumentów (wniosek na dyżur wakacyjny) bezpośrednio do wybranych przez Państwo
dyżurujących przedszkoli.
  Zasady
Wniosek na dyżur wakacyjny
Plan dyżuru


INFORMACJA DLA RODZICÓW

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ:
 „Aktywny samorząd” ze środków PFRON przez niepełnosprawnych rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta.
Termin naboru wniosków w ramach niniejszego programu – moduł I, zadanie D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej –  od 1 marca do 31 sierpnia br.
Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie MOPS lub w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – SOW w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie e-PUAP.
Załącznik 1: Przedszkole i żłobek – ulotka duża
Załącznik 2:Przedszkole i żłobek – ulotka mała
Załącznik 3:ulotka Program AKTYWNY SAMORZĄD – 2020


Wszystkim Mamom z okazji ich Święta składamy wyrazy wdzięczności za miłość, troskę i ogromne pokłady cierpliwości,
za trud wychowania oraz za wszystko, co na co dzień robicie dla swoich dzieci.

Drogie Mamy! Życzymy Wam zdrowia, dużo radości i szczęścia, dumy ze swoich pociech i wiele powodów do uśmiechu codziennie, nie tylko w tym wyjątkowym dniu.

  Dyrektor i Pracownicy Przedszkola nr 33DYŻUR WAKACYJNY
W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, przeprowadzamy diagnozę wśród rodziców dotyczącą zainteresowania zapisem dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny.
Informujemy jednocześnie, że w związku z sytuacją epidemiczną zapisy na dyżur będą przeprowadzone wg takich samych kryteriów jak do obecnie funkcjonującej w reżimie sanitarnym grupy przedszkolnej (zmniejszona liczebność dzieci w grupie)

 • przyjmowane będą dzieci obydwojga rodziców pracujących,
 • w pierwszej kolejności dzieci – rodziców z uprzywilejowanych grup zawodowych.

Prosimy wszystkich rodziców o przesłanie informacji wg/ załączonego wzoru, na adresy mailowe grup przedszkolnych
do dnia 27 maja 2020 r. do godz.10.00
W temacie proszę wpisać: „dyżur wakacyjny”
W informacji należy wskazać:

 • imię i nazwisko dziecka
 • jestem/nie jestem zainteresowany dyżurem
 • jeżeli jestem zainteresowany, to wskazać:
  -termin dyżuru,
  -deklaracja godzin,
  -ilość posiłków.

Rodzice Prosimy o wnikliwą i odpowiedzialną analizę potrzeb w tym zakresie.
Po zebraniu informacji, przekażemy zainteresowanym rodzicom szczegóły dotyczące organizacji dyżuru wakacyjnego.


WAŻNY KOMUNIKAT !

 Przedszkola nr 33 w Dąbrowie Górniczej zostaje otwarte w dniu 18.05.2020r.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola po wznowieniu działalności było terminowe zadeklarowanie się Rodziców.

Zobowiązuje się Rodziców do zapoznania się Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID -19 obowiązującymi w Przedszkolu nr 33
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
WYTYCZNE GIS
ZAŁĄCZNIK DLA RODZICÓW


ZARZĄDZENIE DYREKTORA Przedszkola Nr 33
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu
Zarządzenie Dyrektora plik pdf.


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

W dniach 29-30.04.2020r. będzie przesyłana do Rodziców
dzieci 6- letnich w formie elektronicznej INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

Istnieje również możliwość odbioru arkusza osobiście w siedzibie przedszkola w w/w terminie w godzinach 8:00-15:00.
W przypadku odbioru dokumentu z przedszkola prosimy o wcześniejszy kontakt tel. (32) 264-04-68


Miej Obraz Osoby Niewidomej 

W związku z zamknięciem placówek oświatowych ze względu na stan epidemii obowiązujący w kraju, Fundacja Wygrajmy Razem
z Dąbrowy Górniczej proponuje zdalną formę realizacji projektu MOON.Forma prowadzonych zajęć uzyskała aprobatę
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Proponowane filmy edukacyjne przybliżające dzieciom świat osób dotkniętych dysfunkcją wzroku będziemy zamieszczać cyklicznie w zakładce Zdalne Nauczanie.REKRUTACJA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi
w dniu 07 kwietnia 2020r. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania
z usług placówki w terminie od 8 kwietnia do 20 kwietnia 2020r.

Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, potwierdzenie woli można składać w w/w terminie drogą elektroniczną przesyłając skan , zdjęcie wypełnionego formularza na adres mailowy przedszkola: p33@dabrowa-gornicza.pl
lub metodą tradycyjną w siedzibie przedszkola.

Oryginał potwierdzenia woli należy dostarczyć do przedszkola po zakończeniu okresu zagrożenia epidemiologicznego.

 – Potwierdzenie woli –


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej oferuje zainteresowanym Rodzicom
kontakty telefoniczne oraz on-line.   – LINK –


ZDALNE NAUCZANIE PRZEDSZKOLAKÓW

DRODZY RODZICE!
Na naszej stronie internetowej www.p33.dabrowa.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE znajdziecie Państwo dostępne materiały dla dzieci do nauki zdalnej w domu.

♣ Nauczyciele przedszkola przygotowują szereg ćwiczeń grafomotorycznych, zabaw ruchowych, materiałów edukacyjnych także do zabaw w języku angielskim. Zapraszamy każdego dnia po nowy wachlarz pomysłów, które nie tylko wzbogacą i uporządkują nabytą przez dzieci wiedzę, ale też rozwiną ich wyobraźnię, odpędzą nudę i zaspokoją ciekawość o otaczającym świecie.
– W zakładkach poszczególnych grup obowiązują te same hasła.
– W zakładkach Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna obowiązują nowe hasła ( będą Państwu przekazane przez upoważnionych nauczycieli).

♣ Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.
W każdą środę i każdy piątek będą ukazywać się materiały do pobrania za darmo. Link do materiałów:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domuDecyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa:
od dnia 12 marca do dnia 24 maja 2020r. funkcjonowanie  placówek oświatowych w tym przedszkoli zostaje ograniczone:

♦ W szczególnych przypadkach Rodzice mogą 12 i 13.03.2020r. wysłać  dziecko do przedszkola, ale nauczyciele nie będą prowadzić zajęć wychowawczo-dydaktycznych.

♦ Od 16.03 2020r. do 24.05.2020r. placówki przedszkolne przestają przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl


PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Na podstawie rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej  w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się
w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

DROGI RODZICU!
♣ Nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola!
♣ Zwracaj uwagę i uczulaj dziecko w zakresie przestrzegania zasad higieny – częste mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła
oraz ochrony podczas kaszlu i kichania!
♣ Jeżeli wróciłeś lub Twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego.
♣ W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły RODZICOWI należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
♣ Jeśli nie było kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Infolinia WSSE w Katowicach dotycząca koronawirusa: 663-956-644,  539-963-856,  606-326-142
———————————
Telefon alarmowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej: 795-513-569
———————————
Infolinia Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)


SPOTKANIE Z WETERYNARZEM

           Dnia 10.03.2020r.( wtorek, po śniadaniu) odbędą się w przedszkolu cykliczne zajęcia edukacyjne z zakresu preorientacji zawodowej, na które zapraszamy wszystkie dzieci. Tym razem poznamy zawód p.Weterynarz.


WIRUJĄCE FARBY

Dnia 02.03.2020r ( poniedziałek, po śniadaniu) odbędą się w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych
warsztaty edukacyjno – plastyczne rozwijające wyobraźnię i kreatywność pt. ,,Wirujące farby”. W trakcie spotkania dzieci poznają technikę mieszania różnych barw oraz odkryją co to jest grawitacja i siła odśrodkowa.
Na koniec każde dziecko wykona własnoręcznie obraz.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z wychowawcami grup.


OCZYSZCZACZE POWIETRZA W PRZEDSZKOLU!

 Przedszkole zostało wyposażone w 6 oczyszczaczy powietrza.
 Dwa urządzenia przekazał Pan Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, natomiast cztery oczyszczacze przekazał dzieciom
Pan Prezes Fundacji Godne Życie z Dąbrowy Górniczej.

Od chwili obecnej  każda grupa przedszkolaków dysponuje własnym urządzeniem oczyszczającym co wpływa  na lepszą jakość powietrza w przedszkolu.

Wszystkim darczyńcom dziękują Dzieci, Dyrektor i Pracownicy Przedszkola nr 33.


,, PROSTO SIĘ TRZYMAM”

Dnia 25.02.2020r ( wtorek ) o godz. 16.30 odbędą się w grupach dzieci
6-letnich: ,,Wiewiórki „ i ,,Smerfy” zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez nauczyciela specjalistę
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 z Dąbrowy Górniczej.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z wychowawcami grup.


PRZEDSZKOLACY UCZĄ SIĘ UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY

Dnia 25.02.2020r ( wtorek, po śniadaniu) w grupach: ,,Wiewiórki”, ,,Papużki” i ,,Smerfy” odbędą się zajęcia edukacyjne z udziałem
RATOWNIKA MEDYCZNEGO z zakresu PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.


,,SOK DOBRY NA DZIEŃ DOBRY”

Mając na uwadze zdrowie naszych wychowanków organizujemy cykliczną akcję edukacyjną promującą zdrowe odżywianie w ramach projektu KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA.
Dnia 20.02.2020r. (czwartek) w grupach: ,,Słoneczka”, ,,Biedronki” i ,,Motylki”,
oraz
Dnia 21.02.2020r.(piątek) w grupach: ,,Wiewiórki”, ,,Papużki” i ,,Smerfy”
Robimy soki ze świeżych warzyw i owoców .
Prosimy dzieci o przyniesienie do przedszkola w w/w dniach świeżych owoców  (np. marchewka, jabłko, gruszka, pomarańcza).


Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
będzie trwał od 04.03.2020r. do 27.03.2020r.

Nabór będzie odbywał się drogą elektroniczną. Strona naboru dla Rodziców:

www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce DLA RODZICÓW


WYJAZD DO TEATRU ,,ATENEUM”  W KATOWICACH

Dnia  11.02.2020r. (wtorek) o godz. 8:30 dzieci z grup: ,,Papużki” i ,,Motylki” wyjeżdżają do Teatru ,,Ateneum” w Katowicach
na spektakl pt. ,,O KRÓLEWNIE WEŁENCE”.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z wychowawcami grup.

 W związku z wyjazdem dzieci  do Teatru w Katowicach, śniadanie w w/w dniu dla dzieci 5 i 4-letnich zostanie podane
o godz. 7:50


RĘKA W ŁAPĘ – WSPOMÓŻ PSI ŚWIAT! 

Dnia 10.02.2020r. Przedszkole nr 33 przystępuję do akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Przystanek Schronisko z Sosnowca.
Zapraszamy Dzieci i Rodziców do włączenie się w akcję zbiórki karmy i innych potrzebnych rzeczy dla piesków!

Przyda się wszystko:
♣ karma ( zarówno sucha jak i w puszkach)
♣ środki czystości (psie kosmetyki)
♣ zabawki, miski, ubranka, legowiska, transportery, koce.

Akcja potrwa do dnia 25.02.2020r.


Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadziusiów na uroczystości z okazji Ich Święta, które odbędą się w przedszkolu w następujących terminach:

 12.02.2020r. godz.15:00 w grupie ,,Wiewiórki”
 12.02.2020r. godz.14:00 w grupie ,,Słoneczka”
 13.02.2020r. godz.14:00 w grupach: ,,Biedronki” i ,,Papużki”
13.02.2020r. godz.15:00 w grupie ,,Motylki”
14.02.2020r. godz.14:00 w grupie ,,Smerfy”.


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ APARATU ARTYKULACYJNEGO

 ♦ Dnia 05.02.2020r. ( środa)
♦ Dnia 12.02.2020r. ( środa)

w grupach: ,,Słoneczka”, ,,Biedronki ”i ,,Motylki” odbędą się cykliczne zajęcia logopedyczne
pt .,,Pan Leoś i Pani Leosiowa ćwiczą  buzię z dziećmi z przedszkola”
z udziałem logopedy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Dąbrowy Górniczej.


TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

Dnia  03.02.2020r. (poniedziałek) o godz. 10:45 zapraszamy  dzieci 3, 4 , 5 i 6 letnie na spektakl teatralny w przedszkolu
pt. ,,Królowa Śniegu”.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z wychowawcami grup.


♦ Dnia 28.01.2020r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędą się zabrania z Rodzicami w grupach: ,,Wiewiórki”,  ,,Papużki” i ,,Smerfy”.
Zebranie zostanie poprzedzone szkoleniem z udziałem psychologa z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej z Dąbrowy Górniczej na temat – ,,Wpływ metod wychowawczych na zachowanie dzieci”.

 ♦ Dnia 30.01.2020r. (czwartek) o godz. 16:00 odbędą się zabrania z Rodzicami w grupach: ,,Słoneczka”,  ,,Motylki” i ,,Biedronki”.


    BABCIU! DZIADKU! Chodź na koncert!

                           

Koncert dedykowany jest  6-letnim Przedszkolakom  oraz ich Babciom i Dziadkom,  a także całym rodzinom.
Młodsze dzieci również są mile widziane.
Bilety w symbolicznej cenie 5,00 ZŁ, będą dostępne w kasie Pałacu Kultury Zagłębia od  11.01.2020r.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie u wychowawców grup do 09.01.2020r.
Dla zainteresowanych będą zarezerwowane bilety.

 
KARNAWAŁ  W  PRZEDSZKOLU!

Dnia 09.01.2020r. (czwartek) we wszystkich grupach  przedszkolnych odbędzie się
BAL KARNAWAŁOWY z udziałem Wodzireja.
Strój karnawałowy obowiązkowy Znalezione obrazy dla zapytania emotikon uśmiech do ściągnięcia – jak co roku liczymy na kreatywność Rodziców.


ZAPROSZENIE NA JASEŁKA

Serdeczni zapraszamy Rodziców na Jasełka w przedszkolu, które odbędą się w następujących terminach:

♠ 17.12.2019r. ( wtorek) o godz. 15:00  w grupie:  ,,Papużki”
♠ 18.12.2019r.(środa) o godz. 15:00 w grupie: ,,Słoneczka”
♠ 19.12.2019r.(czwartek) o godz. 14:00 w grupie: ,,Biedronki”
♠ 19.12.2019r.(czwartek) o godz. 15:00 w grupie: ,,Motylki”
♠ 20.12.2019r. ( piątek) o godz.15:00  w grupach:  ,,Wiewiórki” i ,,Smerfy”.


MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU!

Dnia 06.12.2019r.( piątek) nasze przedszkole odwiedzi Mikołaj, który obdaruje wszystkie dzieci wspaniałymi prezentami.
Podczas spotkania z Mikołajem będą wykonywane pamiątkowe zdjęcia.


SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W DOMU KULTURY. 

           Dnia 04.12.2019r.( środa)  o godz. 9:30  wszystkie przedszkolaki idą do Domu Kultury w Ząbkowicach na spotkanie z Mikołajem zaproszonym przez firmę ,,Ursa”. Spotkanie z wyczekiwanym gościem zostanie poprzedzone spektaklem teatralnym dla dzieci.


SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

           Dnia 02.12.2019r.( poniedziałek) o godz. 10:00  w naszym przedszkolu odbędzie się spotkanie edukacyjne  z Górnikiem
na które zapraszamy wszystkie dzieci.


ANDRZEJKI W PRZEDSZKOLU

           Dnia 29.11.2019r. przedszkolaki przeniosą się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych.
Ten magiczny dzień będzie okazją do zapoznania się z tradycją zabaw andrzejkowych, radości i integracji grup.


TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

♣ Dnia 08.01.2020r. (środa)
Dnia 19.12.2019r. (czwartek)
♣ Dnia 11.12.2019r. (środa)
♣ Dnia 27.11.2019r. (środa)
w grupach: ,,Wiewiórki” i ,,Smerfy”
odbędą się cykliczne zajęcia edukacyjne z udziałem pedagoga
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Dąbrowy Górniczej.


Dnia 26.11.2019r. (wtorek) zapraszamy przedszkolaków na Dzień Pluszowego Misia z udziałem przedstawicieli
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

Prosimy dzieci o przyniesienie  w tym dniu do przedszkola  swojego ulubionego Misia.


MOBILNE PLANETARIUM ,,ORBITEK”

Dnia 22.11.2019r.( piątek) zapraszamy dzieci na zajęcia edukacyjne w Mobilnym Planetarium Orbitek.
W bajkowej kopule  dzieci przeniosą się w podwodny świat rafy koralowej dzięki technice 3D

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z wychowawcami grup.


ZAJĘCIA  Z FOTOGRAFEM 

Warsztaty edukacyjne z Panią fotograf odbędą się w przedszkolu:
♣  19.11.2019r. ( wtorek) o godz.10:00  w grupach:  ,,Słoneczka”,  ,,Motylki” i ,,Biedronki”.
♣  20.11.2019r. ( środa) o godz.10:00  w grupach:  ,,Wiewiórki”,  ,,Papużki” i ,,Smerfy”. 


         ♠  Dnia 18.11.2019r. (poniedziałek) o godz. 16:00 odbędą się zabrania z Rodzicami w grupach: ,,Wiewiórki”,  ,,Papużki” i ,,Smerfy”.

        ♠  Dnia 21.11.2019r. (czwartek) o godz. 16:00 odbędą się zabrania z Rodzicami w grupach:  ,,Motylki” i ,,Biedronki”.


AKCJA CHARYTATYWNA – ,, ŚWIĘTY MIKOŁAJ NA KRESACH”

           Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole uczestniczy w akcji charytatywnej na rzecz polskich dzieci mieszkających na Kresach ( Wilno, Grodno, Lwów).
Organizatorem akcji jest Towarzystwo Patriotyczne ,,Kresy” w Częstochowie. Projekt objęty jest patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty.

Akcja polega na zbiórce artykułów szkolnych, słodyczy i artykułów żywnościowych
w terminie od 04.11.2019r. do 12.11.2019r.

 Przyniesione artykuły prosimy składać w wyznaczonych pojemnikach w dwóch  budynkach przedszkola.
Serdecznie zachęcamy do zbiórki i bardzo dziękujemy za każde wsparcie!


PORANEK PATRIOTYCZNY

Dnia 08.11.2019r. ( piątek) o godz. 10:30 odbędzie się w przedszkolu poranek patriotyczny z okazji Święta Niepodległości.
O symbolicznej godzinie 11.11. przedszkole dołączy do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez MEN pt. ,,Szkoła do hymnu” poprzez wspólne zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

W tym  dniu obowiązuje strój galowy.


Zapraszamy dzieci na cykliczne warsztaty konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków Lego, które odbędą się w przedszkolu:

♣ Dnia 29.11.2019r. (piątek): ,,Robotyka dla Juniora”-
– dzieci 5 i 6 letnie 

♣ Dnia 27.11.2019r. (środa): ,,Buduję i wiem”-  dzieci 5 i 4 letnie,
                            ,,Przedszkolaki Legolaki’’- 3 latki 

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z wychowawcami grup. 


ZAPROSZENIE
 ,,PASOWANIE NA STARSZAKA”

 Serdeczni zapraszamy Rodziców dzieci z grup ,,Wiewiórki ” i ,,Smerfy” na uroczystość Pasowania na Starszaka,
która odbędzie się w dniu 29.10.2019r (wtorek) o godz. 10:30.

W tym uroczystym dniu obowiązuje strój galowy.


ZAPROSZENIE
,,PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”

Serdeczni zapraszamy Rodziców dzieci z grup ,,Słoneczka” i ,,Biedronki” na uroczystość Pasowania na Przedszkolaka,
która odbędzie się w dniu 28.10.2019r (poniedziałek) o godz. 10:30.

W tym uroczystym dniu obowiązuje strój galowy.


Dnia  08.10.2019r. (wtorek) o godz.10:00 zapraszamy wszystkie przedszkolaki
na spotkanie z Panem Policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej oraz psem Sznupkiem.
Spotkanie będzie dotyczyło zachowania zasad bezpieczeństwa na drodze oraz w kontaktach z osobami obcymi


TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

Dnia  04.10.2019r. (piątek) o godz.11:00 zapraszamy wszystkie dzieci na spektakl teatralny pt. ,,Przyjaźń to skarb”.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z wychowawcami grup.


ZABAWY INTEGRACYJNE DZIECI Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców na jesienne zabawy integracyjne w ogrodzie
przedszkolnym, które odbędą się w następujących terminach:

  ♠  25.09.2019r. godz.16:00 w grupie ,,Wiewiórki”
♠ 26.09.2019r. godz.14:30 w grupach: ,,Motylki” i ,,Biedronki”
♠ 27.09.2019r. godz.15:00 w grupie ,,Papużki”
♠ 30.09.2019r. godz.15:00 w grupach: ,,Słoneczka” i ,,Smerfy”


TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

Dnia  24.09.2019r. ( wtorek) o godz.13:00 zapraszamy wszystkie dzieci  na spektakl teatralny pt. ,,Kozucha Kłamczucha”.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z wychowawcami grup.


Harmonogram audycji muzycznych w przedszkolu pt. ,,Pani Gama Zaprasza”
– z udziałem artystów z Filharmonii Śląskiej z Katowic
rok szkolny 2019/2020

W nowym sezonie audycji muzycznych dowiemy się,  jak różne ilustracje może stworzyć w głowie muzyk. Podczas spotkań – słuchana aktywnie muzyka , przepleciona odpowiednim komentarzem, grą na instrumentach perkusyjnych, wspólnym śpiewem, a nawet tańcem – daje bardzo owocne efekty: uczy, rozwija wyobraźnię, pogłębia wrażliwość muzyczną, otwiera na świat i zapewnia mnóstwo dobrej zabawy!

♠ 10 październik 2019 r.:
,, Czym przyroda się mieni? Perkusja wśród barw jesieni.”

♠ 14 listopad 2019 r.:
,, Baśń o Góreckim. Ogród miłości wyrasta w sercu dziadka.”

♠ 12 grudzień 2019 r.:
,, W odległej galaktyce. Dźwięki z dużego ekranu na jazzowo.”

♠ 02 styczeń 2020 r.:
,, Muzyczny plac zabaw. Raz , dwa, trzy – fagotu słuchasz Ty!”

♠ 06 luty 2020 r. :
,, Przyjacielem mym bądź – w bajkowej podróży z waltornią.”

♠ 19 marzec 2020 r.:
,, Z Żelazowej Woli do Paryża. W pogoni za Chopinem.”

♠ 09 kwiecień 2020 r.:
,, Hej! spod samiuśkich Tater. Instrumenty Podhalem rzeźbione”.

♠ 07 maj 2020 r.:
,, Małpie figle, chóry ptasie – ile zwierząt mieści się w kontrabasie? ”

♠ 04 czerwiec 2020 r.:
,, W stronę słońca i pachnącego lata – taneczna podróż po zakątkach świata. ”


Zapraszamy Rodziców do przedszkola na zebrania organizacyjne, które odbędą się w następujących terminach:

♠ dn. 04.09.2019r.r.( środa) godz.16:00 w grupach:
,,Wiewiórki’’ ,,Papużki” i ,, Smerfy ”.

♠ dn. 05.09.2019r.( czwartek) godz. 16:00 w grupach:
,,Słoneczka” , ,,Motylki ” i ,,Biedronki”

Na zebranie zapraszamy osoby dorosłe. Prosimy nie przyprowadzać dzieci.


w Nowym Roku Szkolnym 2019/2020

SERDECZNIE WITAMY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW I ICH RODZICÓW PO WAKACYJNEJ PRZERWIE.
MAMY NADZIEJĘ, ŻE WYPOCZĘCI I Z UŚMIECHEM NA TWARZY WRACACIE W PRZEDSZKOLNE PROGI.

SZCZEGÓLNIE CIEPŁO WITAMY NASZYCH NOWYCH PODOPIECZNYCH, KTÓRYM ŻYCZYMY SZYBKIEJ ADAPTACJI
ORAZ NAWIĄZANIA WSPANIAŁYCH ZNAJOMOŚCI.

WSZYSTKIM CZŁONKOM NASZEJ PRZEDSZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI ŻYCZYMY DUŻO RADOŚCI, SŁOŃCA ORAZ WIELU SUKCESÓW W ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ ROKU SZKOLNYM, A RODZICOM OWOCNEJ WSPÓŁPRACY I ZADOWOLENIA.


Prosimy Rodziców wszystkich dzieci  o kontakt z przedszkolem – (sekretariat przedszkola),
celem podpisania stosownych dokumentów na nowy rok szkolny 2019/2020.
Zapraszamy od 27- 30 sierpnia 2019r. w godzinach: 800– 1500.