organizowane akcje

                             UCZESTNICZYMY W NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMACH I AKCJACH:

☆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY:

„Z kulturą mi do twarzy”- projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 / 2022, (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).


Mały Miś w świecie wielkiej literatury projekt, którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci.
Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.


☆ PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE:

,,Dzieci uczą Rodziców”- to zajęcia edukacyjne podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji


Nasze przedszkole uczestniczy w Programie ,,Czytające Przedszkole” w ramach Kampanii Ogólnopolskiej ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. Akcja ta zachęca nauczycieli, rodziców, opiekunów, wszystkich dorosłych do codziennego, co najmniej dwudziestominutowego czytania swoim dzieciom.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
WSZYSCY CHCEMY,
ABY NASZE DZIECI WYROSŁY
NA MĄDRYCH, DOBRYCH
I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI.

CZYTAJMY DZIECIOM!- 20 minut dzienne!

 Tak,  by czytanie kojarzyło się dziecku zawsze z radością, nigdy nie z przymusem,
karą czy nudą!


,,Bezpieczne Przedszkole”- to ogólnopolski program edukacyjno -wychowawczy w którym od kilku lat uczestniczy nasze przedszkole.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci realizujemy zagadnienia Programu ,,Bezpieczne Przedszkole”, który jest skierowany do dzieci, rodziców, personelu placówki i rożnych instytucji . W naszym przedszkolu zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest najistotniejszą wartością, o którą należy systematycznie się troszczyć.
Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.

W roku 2016 placówka nasza otrzymała Certyfikat Bezpieczne Przedszkole.


 Kubusiowi Przyjaciele Natury – to program o treściach ekologicznych, którego celem jest  jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.


☆ PROJEKT WOJEWÓDZKI:

Klub zdrowego przedszkolaka – to projekt, którego celem jest uświadomienie najmłodszym jak ważne jest zdrowie oraz ukształtowanie nawyków zdrowego stylu życia. Działania edukacyjne realizowane w ramach projektu ukierunkowane będą na: prawidłowe odżywianie; aktywność fizyczną; higienę rąk/ profilaktykę chorób zakaźnych; promieniowanie słoneczne; rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego).


,,Wirusoochrona”to akcja informacyjno-edukacyjnej organizowanej prze Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych m.in. dla przedszkolaków, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.


AKCJE CHARYTATYWNE:

LEŚNE PRZYSMAKI

Akcja skierowana do Dzieci, Rodziców i Nauczycieli polegająca na  zbieraniu jesienią  kasztanów i żołędzi. Zebrane owoce leśne stanowią karmę dla  zwierząt leśnych w okresie zimy w Nadleśnictwie Siewierz.


RĘKA W ŁAPĘ – WSPOMÓŻ PSI ŚWIAT! 

 Przedszkole nr 33 przystępuję do akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Przystanek Schronisko z Sosnowca.
Zapraszamy Dzieci i Rodziców do włączenie się w akcję zbiórki karmy i innych potrzebnych rzeczy dla piesków!

Przyda się wszystko:
– karma ( zarówno sucha jak i w puszkach)

– środki czystości (psie kosmetyki)
– zabawki, miski, ubranka, legowiska, transportery, koce.


MIKOŁAJKOWA AKCJA CHARYTATYWNA

 Przedszkole nr 33 przystępuje do akcji charytatywnej organizowanej przez Stowarzyszenie Motocyklowe ,,DAWCY UŚMIECHU” na rzecz podopiecznych z 11 Domów Dziecka w województwie śląskim.

Rodziców, którzy chcą wesprzeć akcję charytatywną, prosimy do dostarczenie do przedszkola w wyznaczonym terminie: przyborów szkolnych, środków czystości i słodyczy.


Towarzystwo Patriotyczne ,,Kresy” w Częstochowie –  udział Dzieci, Rodziców i Nauczycieli w akcji charytatywnej pt. ,,Święty Mikołaj na Kresach” na rzecz polskich dzieci mieszkających  w Wilnie, Grodnie, Lwowie.  Organizujemy zbiórkę artykułów szkolnych, słodyczy i artykułów żywnościowych dla dzieci z Kresów.
Znalezione obrazy dla zapytania: razem na święta"


Fundacja ,,Dr Claun”  zbiórka plastikowych zakrętek z przeznaczeniem na rehabilitację dziecka chorego.
W Polsce program terapii śmiechem i zabawę prowadzi Fundacja ,,Dr Claun”.
Kolorowi clowni – terapeuci pracują w polskich szpitalach dziecięcych, placówkach specjalnych, domach pomocy społecznej, świetlicach socjo-terapełtycznych, domach dziecka i wszędzie tam gdzie przebywają chore lub niepełnosprawne dzieci.