aktualności 2022/2023

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczynamy 1 września 2023.
Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola.


  WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy o zmianie naszego adresu e-mail.
Nowy adres e-mail to:
sekretariat@p33.dg.pl


ZEBRANIA  Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców na organizacyjne zebrania grupowe rozpoczynające nowy rok szkolny 2023/2024,
które odbędą się w przedszkolu
w następujących terminach:
♣ 29.08.2023r. ( wtorek) godz. 16.00  dzieci: 4-5 letnie ,,Motylki” i 5-letnie ,,Papużki”.
♣ 30.08.2023r. (środa ) godz. 16.00  dzieci: 6 -letnie ,,Smerfy” i 6-letnie ,,Wiewiórki”.
♣ 31.08.2023r. ( czwartek) godz. 16.00  dzieci: 3 -letnie ,,Słoneczka” i 3-4 letnie ,,Biedronki”.
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach udostępnia poniżej plakat dotyczący Bezpiecznych Wakacji 2023.
♣ Plakat+Bezpieczne+Wakacje


WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy Rodziców, że w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu, nie dłużej niż do dnia 30.06.2023należy zwrócić
(do wychowawczyń grup) dwie karty ewidencjonujące obecność dziecka w przedszkolu „Dąbrowska Karta Przedszkolaka”,
które Państwo otrzymali na rok szkolny 2022/2023.
W przypadku zagubienia karty  lub zniszczenia, naliczona zostanie opłata w wysokości 10 za kartę. Opłatę należy wpłacić na konto przedszkola -( za pobyt dziecka w przedszkolu)  z dopiskiem opłata za kartę.
Dodatkowe wyrobione i opłacone przez Państwa karty nie podlegają zwrotowi. Karty te będą aktywne w nowym roku szkolnym.

W okresie dyżuru wakacyjnego – nie korzystacie Państwo z kart elektronicznych!


DYŻUR WAKACYJNY- LIPIEC 2023

Informujemy Rodziców, że od dnia 20.06.2023r. należy podpisać
porozumienie z Przedszkolem nr 33 na dyżur wakacyjny w sekretariacie przedszkola
(w godzinach 8:00-15:00).
Opłatę za lipiec 2023r. należy dokonać 
do dnia 26. 06.2023r.

• Informację o wysokości opłat można uzyskać osobiście w sekretariacie
od dnia 20.06.2023r.·
Poniżej zamieszczamy druk upoważnienia do odbioru dzieci z przedszkola obowiązujący

w okresie wakacyjnym. Upoważnienie należy dostarczyć do przedszkola przy podpisywaniu porozumienie na dyżur wakacyjny.

UPOWAZNIENIE-DO-ODBIORU-DZIECKA- WAKACJE

Bez spełnienia w/w warunków, nie będzie możliwe przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.


ZAPROSZENIE

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Dzieci z Przedszkola nr 33
w Dąbrowie Górniczej
mają zaszczyt zaprosić Rodziców dzieci 6-letnich
na zakończenie roku szkolnego 2022/2023,
które odbędzie się dla dzieci z grup: 6l.,,Papużki” i 5-6l. ,,Smerfy” w budynku B ( duża sala)
dnia 20.06.2023r. ( wtorek) o godz. 9:00.
W tym dniu śniadanie dla dzieci z w/w grup zostanie podane o godzinie 8:00


Zapraszamy Rodziców na  zebrania grupowe podsumowujące II półrocze r.sz.2022/2023, które odbędą się w przedszkolu
w następujących terminach:
♦ 14.06.2023r.(środa) godz.15:00-  w grupie: 6l. ,,Papużki”.
♦ 14.06.2023r.(środa) godz.16:00-  w grupie: 5-6l.,,Smerfy”.
♦ 16.06.2023r.(wtorek) godz.15:30 – w grupie: 5l.,,Wiewiórki”.
♦ 22.06.2023r.(czwartek) godz.15:00 – w grupie: 3-4l.,,Biedronki”.
♦ 22.06.2023r.(czwartek) godz.15:30 – w grupie: 4-5l.,,Motylki”.
♦ 22.06.2023r.(czwartek) godz.16:00 – w grupie: 3l.,,Słoneczka”.


Szkoła Języków Obcych PERFEKT z Dąbrowy Górniczej, zaprasza dzieci na zajęcia otwarte na terenie przedszkola. Zajęcia z języka obcego odbędą się po śniadaniu w następujących terminach:
• 13.06.2023r.(wtorek) w grupach: 5l.,,Wiewiórki”, 6l.,,Papużki” i 6-5l.,,Smerfy”;
• 19.06.2023r.(poniedziałek) w grupach: 3l.,,Słoneczka”, 3-4l.,,Biedronki” i 4-5l.,,Motylki.


PANI GAMA ZAPRASZA

12.06.2023r.( poniedziałek) o godz. 11.30.zapraszamy przedszkolaków na ostatnią w tym roku szkolnym  audycję muzyczną
z udziałem muzyków z Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Czerwcowe spotkanie nosi tytuł ,,C Was żegna, rusza w dal!”
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


,,W KRAINIE UCZUĆ”- ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Fotorelacja:

 

 


Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie  Dąbrowy Górniczej
na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 5 czerwca o godzinie 8 i zakończy się 12 czerwca, o godzinie 15.
Prowadzona będzie elektronicznie poprzez stronę:
https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl

Nabór przedszkolaków prowadzony będzie tylko w tych placówkach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.
Ich wykaz znajdzie się na stronie:
 https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl

Rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej będą mogli wskazać w preferowanej przez siebie kolejności maksymalnie trzy placówki, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Co ważne, wypełniony elektronicznie wniosek po podpisaniu należy przekazać tylko do przedszkola tzw. pierwszego wyboru. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły wypełnić wniosek w przedszkolu, które traktują jako placówkę pierwszego wyboru.


PODZIĘKOWANIE 

Składamy gorące podziękowanie Radzie Rodziców Przedszkola nr 33 oraz wszystkim zaangażowanym Rodzicom  za pomoc
w przygotowaniu poczęstunku i atrakcji na  tegoroczny Piknik Rodzinny
z okazji Święta Rodziny.
Bardzo serdecznie dziękujemy za uatrakcyjnienie uroczystości :
• Zagłębiowskiemu Klubowi Karate SEIDO,
• Szkole Językowej ,,Perfekt,
• Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego,
• Ochotniczej Straży Pożarnej z Ujejsca,
• Policji z Komendy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej,
• Tancerzom pokazu tańca towarzyskiego,

• Firmie ,,Ursa” z Dąbrowy Górniczej.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM I ZAPRASZAMY NA PRZYSZŁY ROK.

Fotorelacja:

 

 

« z 2 »

,,BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI”- szkolenie on-line

CyberAkademii BGK, zaprasza rodziców i nauczycieli na bezpłatne szkolenie  związane z bezpieczeństwem dzieci
w Internecie, które odbędzie się on-line dnia 02.06.2023r. ( piątek)  godz. 19:00-21:00 . Dostępne będzie również nagranie.

https://www.bgk.pl/cyberakademia-bgk/zapis-na-webinar/

Podczas szkolenia, będzie masę aktualnych ciekawostek przydatnych dla rodziców i nauczycieli.
Agenda szkolenia:
  • Wykrywanie zagrożeń w sieci: naucz się je rozpoznawać i unikać prób wyłudzenia pieniędzy i danych.
Zarządzanie hasłami w pracy i w domu: naucz się jak tworzyć hasła, jak reagować na wycieki danych i co zrobić, by hasła się od teraz nie „gubiły”;
Bezpieczne zakupy i rozgrywka online: korzystaj z wygody zakupów i emocji z grania online, bez narażania swoich danych osobowych czy finansowych.
Biegłość w mediach społecznościowych: zanurz się w barwny świat mediów społecznościowych i ciesz się bezpiecznym profilem online;
Wsparcie dla rodziców: zapoznaj się z narzędziami kontroli rodzicielskiej i dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dzieci w sieci. Rozwijaj umiejętności skutecznego monitorowania i zarządzania aktywnością online swoich dzieci;
Cyfrowa równowaga: poznaj strategie zarządzania czasem spędzanym przed ekranem. Zrozum problem cyberprzemocy i naucz swoje dzieci bycia szanującymi i odpowiedzialnymi użytkownikami Internetu.

Masz jakieś pytania lub uwagi – napisz pod adres poniżej lub bezpośrednio do nas.
CyberAkademiaBGK@bgk.pl


Składamy serdeczne podziękowanie firmie URSA za ufundowanie paczek dla wszystkich dzieci z przedszkola
z okazji Dnia Dziecka.,,AKTYWNY SAMORZĄD”

W związku z realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
w 2023 roku programu „Aktywny samorząd” , przekazujemy Państwu informacje  o możliwości ubiegania się o dofinansowanie/refundację kosztów w zakresie opłaty za żłobek, przedszkole lub innej formy zapewnienia opieki nad dzieckiem tj. – dzienny opiekun, niania, klub dziecięcy, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole. W załączeniu zamieszczamy ulotki informacyjne dotyczące w/w programu.
♦Przedszkole i żłobek – ulotka mała
♦Przedszkole i żłobek – ulotka duża
♦Ulotka mała AS 2023 r,,W KRAINIE UCZUĆ”- ZAJĘCIA EDUKACYJNE

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczne Przedszkole”, w naszej placówce odbędą się  zajęcia prowadzone przez panią psycholog – Annę Kaczyńską pt. „W krainie uczuć”.
Zajęcia, przybliżą dzieciom świat podstawowych emocji tj. radość, smutek, złość, strach.
Celem zajęć edukacyjnych będzie:
*stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci,
*kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji,
*nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych.

Zajęcia w przedszkolu odbędą się w następujących terminach:
♣ 01.06.2023r.(czwartek) po śniadaniu-  w grupach: 3l.,,Słoneczka”.
♣ 01.06.2023r.(czwartek) po obiedzie-  w grupie: 4-5l.,,Motylki”  i 3-4l.,,Biedronki”.
♣ 06.06.2023r.(wtorek) po śniadaniu – w grupach: 6l.,,Papużki” i 6-5l.,,Smerfy”.
♣ 06.06.2023r.(wtorek) po obiedzie-  w grupie: 5l. ,,Wiewiórki”.


WARSZTATY CZEKOLADOWE

Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka, zapraszamy wszystkich przedszkolaków na warsztaty czekoladowe, które odbędą się
w następujących terminach:

♣ 01.06.2023r.(czwartek) po śniadaniu – w grupach: 6l.,,Papużki” i 6-5l.,,Smerfy”.
♣ 02.06.2023r.(piątek) po śniadaniu-  w grupie: 5l. ,,Wiewiórki”.
♣ 16.06.2023r.(piątek) po śniadaniu-  w grupie: 4-5l.,,Motylki”.
♣  13.06.2023r.(wtorek) po śniadaniu-  w grupach: 3l.,,Słoneczka” i 3-4l.,,Biedronki”.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


PROFILAKTYKA WSZAWICY

Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej dotycząca profilaktyki wszawicy.

♦ DRUK_wszawica_BROSZURA_A5-1 (2)

♦ DRUK_wszawica_PLAKAT_A2-1

♦ DRUK_wszawica_ULOTKA_A5-1„ODLOTOWE POKAZY”- ŻYWA LEKCJA PRZYRODY

Dnia 31.05.2023r.(środa) od godziny 9:30 odbędą się zajęcia edukacyjne dla dzieci z wszystkich grup wiekowych o treści przyrodniczej – kontakt dzieci z żywymi zwierzętami. Podczas spotkania dzieci będą miały możliwość zobaczyć, dotykać
i posłuchać ciekawostek o różnych gatunkach sów.

Cena zajęć edukacyjnych: 13 zł
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


„Miej Obraz Osoby Niewidomej”- Integracyjny Program Edukacyjny

 

Fotorelacja:„Miej Obraz Osoby Niewidomej”- Integracyjny Program Edukacyjny

Fundacja „Wygrajmy Razem” z Dąbrowy Górniczej, przeprowadzi w naszym przedszkolu cykl trzech spotkań edukacyjnych
z panem Łukaszem Baruchem oraz niewidomymi i słabo widzącymi społecznikami. W ramach edukacyjnych zajęć dzieci  zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących, a także dowiedzą się jak można im pomagać.
Spotkania edukacyjne o ogromnej wartości edukacyjnej odbędą się w przedszkolu w następujących terminach:
♥ 29.05.2023r. ( poniedziałek) od godz.9.30 dla dzieci z grup: 6-l.,,Papużki”, 6-5 l. ,,Smerfy”,
5-l.,,Wiewiórki” i 4-5l.,,Motylki”.
♥ 30.05.2023r. ( wtorek) od godz.9.30 dla dzieci z grup: 6-l.,,Papużki”, 6-5 l. ,,Smerfy”,
5-l.,,Wiewiórki” i 4-5l.,,Motylki”.
♥ 21.06.2023r. ( środa) od godz.9.30 zajęcia muzyczne dla dzieci z wszystkich grup wiekowych.


Dyrektor i Pracownicy Przedszkola nr 33 mają zaszczyt zaprosić Rodziców i Dzieci na PIKNIK RODZINNY, który odbędzie się
w dniu  24.05.2023r. ( środa) o godz.16:00
w ogrodzie przedszkolnym.

W programie wiele atrakcji m.in.
♦ występy Dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty
♦ animacje muzyczno-ruchowe prowadzone przez wodzireja
♦ zabawy na zamku dmuchanym i w kulach wodnych
♦ pokaz tańca towarzyskiego
♦ zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
♦ prezentacja wozu strażackiego
♦ smaczny poczęstunek przygotowany przez Rodziców naszych wychowanków
♦ oraz inne ciekawe niespodzianki.

Serdecznie zapraszamy.


FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA DĄBROWSKICH PRZEDSZKOLAKÓW

19.05.2023r. w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się już  XVII edycja Festiwalu Piosenki i Tańca Dąbrowskich Przedszkolaków. W tym roku nasze przedszkole zaprezentowali wychowankowie z grup:
♦ 6l.,,Papużki” w składzie: Róża Chochorowska, Hanna Czerw, Igor Szymiec, Aleksander Nowak, Marcel Michalik,
Jakub Więckowski;

♦ 6-5l.,,Smerfy” w składzie: Zuzanna Lniak, Lena Łaszewicz.
Artyści z naszego przedszkola, pięknie  zaprezentowali  włoski taniec ludowy- Tarantella.
Gratulujemy dzieciom pięknego występu oraz dziękujemy p. Justynie Witaszczyk i p. Natalii Klich
za przygotowanie dzieci do festiwalu.

Fotorelacja:

 

 


,,WIOSENNY OGRÓD FARBĄ MALOWANY”
to IV edycja  Konkursu Malarskiego zorganizowanego przez Przedszkole nr 33.

11 maja 2023r., odbyła się w przedszkolu IV edycja  Konkursu Malarskiego pt. ,,WIOSENNY OGRÓD FARBĄ MALOWANY”.
Tegoroczną inspiracją konkursu był wiersz M. Konopnickiej pt. „Nasze kwiaty”.

Podstawowy celem konkursu było: zainspirowanie dzieci do wyrażania środkami plastycznymi piękna otaczającej wiosennej przyrody.
W dzisiejszym konkursie uczestniczyło dziewięcioro dzieci z pobliskich szkół i przedszkoli: Szkoły Podstawowej nr 22,
Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 13, Przedszkola nr 32 oraz Przedszkola nr 33.
Podczas konkursu, dzieci  w ogrodzie przedszkolnym wykonały przepiękne prace plastyczne.

Nad przebiegiem pleneru malarskiego czuwało zacne jury w składzie:
p. Agata Widera-Burda – Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola nr 33;
p. Agnieszka Skóra – Przedstawiciel Firmy Ursa;
p. Agata Łapaj – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 22.

Poziom konkursu był bardzo wysoki. W wyniku bardzo trudnej oceny prac, jury przyznało I, II, III miejsca oraz 6 wyróżnień:
I miejsce:Blanka Świtała ze Szkoły Podstawowej nr 22,
II miejsce: Zofia Cichy z Przedszkola nr 4,
III miejsce: Lena Tutak z Przedszkola nr 13,
wyróżnienia: Zuzanna Kramarz z Przedszkola nr 32, Oliwia Pawłowska ze Szkoły Podstawowej nr 22 oraz Maja Robak, Zofia Izdebska, Filip Burda oraz Cezary Pruś z Przedszkola nr 33.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w plenerze malarskim oraz składamy podziękowanie nauczycielom
za przygotowanie wychowanków do  konkursu.
Składamy serdeczne podziękowanie firmie URSA za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu malarskiego .

« z 2 »

 

 


DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU

W dniu 15.06.2023r.( czwartek) w godz.10:00-11:30 zapraszamy dzieci wraz
z Rodzicami
do ogrodu przedszkolnego,

które od 1 września 2023r.ropoczną edukacyjną przygodę w naszej placówce.
( W przypadku deszczowej pogody, zapraszamy do budynków przedszkola. Prosimy o zabranie obuwia na zmianę.)

Przyjdź! Zobacz! Pobaw się z nami!PANI GAMA ZAPRASZA

15.05.2023r.( poniedziałek) o godz. 11.30.zapraszamy przedszkolaków na comiesięczną  audycję muzyczną z udziałem muzyków z Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
Majowe spotkanie nosi tytuł ,,H – hulanki na sto dwa!”
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.ZAJĘCIA TEATRALNE W PRZEDSZKOLU 

Śląski Teatr Lalki i Aktora ,,Ateneum” z Katowic, zaprasza dzieci 6-letnie na zajęcia teatralne, które odbędą się w przedszkolu
w następujących terminach:

12.05.2023r.( piątek) o godz.9:30 pt. ,,Magiczny telefon” dla dzieci: 6l. ,,Papużki i 6-5l. ,,Smerfy”.
♣ 22.05.2023r.( poniedziałek) o godz.9:30 pt. ,,Teatralny zwierzyniec” dla dzieci: 5l. ,,Wiewiórki” i 4-5l.,,Motylki”.

Cena warsztatów: 7.00 zł
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


FOTOGRAF W PRZEDSZKOLU

Wszystkim chętnym dzieciom będą wykonywane zdjęcia w następujących terminach:
♦ 10.05.2023r. (środa) o godz.9:30 w grupach: 6-latki ,,Papużki” i 6-5 latki ,,Smerfy”.
♦ 17.05.2023r. (środa)
o godz.9:30 w grupach:3-latki ,,Słoneczka” i 5 latki ,,Wiewiórki”.
♦ 26.05.2023r. (piątek)
o godz.9:30 w grupach: 4-5-latki ,,Motylki” i 3-4 latki ,,Biedronki”.

 Prosimy Rodziców o odświętne ubranie dzieci.
Szczegółowe informacje udzielają grupowe Rady Rodziców i wychowawcy grup.


LEKCJA BIBLIOTECZNA

09.05.2023r. ( wtorek) po śniadaniu, dzieci z gryp: 6-latki ,,Papużki” i 6-5 latki ,,Smerfy”, będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej- Filia nr 2 w Ząbkowicach.


„ŚWIATOWY DZIEŃ HIGIENY RĄK”.

05.05.2023r. ( piątek),
obchodziliśmy w przedszkolu Światowy Dzień Higieny Rąk.
Dzieci utrwalały prawidłową technikę mycia rąk, śpiewały piosenki, recytowały wiersz pt. ,,Myję rączki” oraz wykonywały prace plastyczne.

Fotorelacja:

 

 


W okresie wakacji, Przedszkole nr 33 pełni dyżur w terminie: 01.07 – 31.07.2023r.
DYŻUR TYLKO DLA DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH

Terminy zapisu na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 33:
♦ od 04.05.2023 do 12.05.2023 ( przyjmowanie wniosków rodziców dzieci z  Przedszkola nr 33);
♦ od 22.05.2023 do 31.05.2023 (na wolne miejsca, przyjmowane będą wnioski rodziców  dzieci z innych przedszkoli). 

Rodzice pracujący wypełniają wniosek dla dziecka na dyżur wakacyjny i składają  w w/w terminach w sekretariacie przedszkola, w godzinach: 8:00-15:00.

Poniżej, przekazujemy Państwu  terminy dyżurów wakacyjnych w pozostałych przedszkolach w Dąbrowie Górniczej.
Podczas zapisów na dyżur wakacyjny obowiązują zasady, z którymi prosimy się zapoznać – (załącznik poniżej).
♦ scan_20230215130107
Wniosek na dyżur wakacyjny-2023


I MIEJSCE W KONKURSIE WIOSENNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Ponownie wygrana w konkursie piosenki angielskiej.
 Róża Chochorowska z grupy 6-latków ,,Papużki”, zajęła I miejsce w Miejskim Konkursie Piosenki Angielskiej ,,Hello Spring Festtival” zorganizowanym 24.04.2023r. przez Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej.
Gratulujemy Róży i Pani Magdalenie Chodak, nauczycielowi języka angielskiego.

 

 


I MIEJSCE W KONKURSIE PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

Weronika Wolanin z grupy 5-latków ,,Wiewiórki”, zajęła I miejsce w Miejskim Konkursie Piosenki Anglojęzycznej ,,My favourite English Song”, który odbył się 19.04.2023r.w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Konkurs zorganizowany został przez Przedszkole nr 29, został objęty patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
Serdecznie gratulujemy zwyciężczyni oraz wychowawczyni Pani Magdalenie Chodak, która przygotowała Weronikę do konkursu.


SPRZĄTAMY DLA POLSKI

Z okazji nadchodzącego Dnia Ziemi, dzieci z Przedszkola nr 33 wzięły udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątamy Dla Polski”, której celem jest wspólne międzypokoleniowe oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci. 

Fotorelacja:

 

 


WYCIECZKA DO OSIKOWEJ DOLINY

Fotorelacja:


15 LECIE DĄBROWSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO

22 kwietnia Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy zaprasza dzieci w wieku 6 do 12 lat na obchody swojego 15 lecie. Z tej okazji organizowany jest w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej pokaz naukowy znanego wśród dzieci Pana Korka.


WYCIECZKAAUTOKAROWA DO ,,OSIKOWEJ DOLINY”

♦ Dnia 19.04.2023r. (środa) o godzinie 8:30,  dzieci z grup: 6-latki ,,Papużki” i 5-6 latki ,,Smerfy”,
♦ Dnia 21.04.2023r. (piątek) o godzinie 8:30,  dzieci z grup: 5-latki ,,Wiewiórki” i 4-5 latki ,,Motylki,
wyjeżdżają na wycieczkę edukacyjną do ,,Osikowej Doliny” w Koziegłowach.
W programie wycieczki:
– warsztaty rękodzieła,
– słodki poczęstunek ( bułka słodka i herbata)
Cena wycieczki 92 zł
Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z wychowawcami grup.
W tych dniach dla w/w dzieci śniadanie zostanie podane o godzinie 7:55, a obiad około godziny 13:00.


SZKOLENIE DLA RODZICÓW

18.04.2023r.( wtorek) o godz. 16.00, zapraszamy Rodziców  na spotkanie z Panią Dagmarą Zięba – psychologiem z  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Dąbrowy Górniczej.
Szkolenie pt. ,,Zamiast klapsa…” odbędzie się w przedszkolu w budynku B ( w grupie dzieci 6-letnich ,,Papużki)”.

                                                                                                     Serdecznie zapraszamy.


PANI GAMA ZAPRASZA

17.04.2023r.( poniedziałek) o godz. 11.30.zapraszamy przedszkolaków na comiesięczną  audycję muzyczną z udziałem muzyków z Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
Kwietniowe spotkanie nosi tytuł ,,A – allegro w każdej chwili”.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.ZEBRANIE RODZICÓW Z TRÓJEK GRUPOWYCH

12.04.2023r. ( środa) o godz. 16.00 zapraszamy Rodziców z trójek grupowych na zebranie, które odbędzie się w budynku niskim
( sala dzieci 6-letnich ,,Papużki”)


SPOTKANIE TEATRALNE W PRZEDSZKOLU

03.04.2023r. ( poniedziałek) o godz. 12.30 zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne w wykonaniu
Teatru ,,Skrzat” z Krakowa  pt. ,,W cieniu łopianowego liścia”.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Dzień świadomości Autyzmu to coroczne wydarzenie, które odbywa się 2 kwietnia i ma na celu zwiększenie świadomości
i wrażliwości na temat autyzmu, a także zwrócenie uwagi na problemy z jakimi mierzą się osoby z autyzmem i ich najbliżsi.

Dzień świadomości Autyzmu to doskonała okazja aby zwrócić uwagę na potrzeby dzieci z autyzmem i podjąć działania na rzecz poprawy ich jakości życia. Nasze przedszkole „zaświeci się na niebiesko dla AUTYZMU” by stać się  przyjaznym miejscem dla każdego dziecka.

W poniedziałek 03.04.2024r. prosimy o ubranie dzieci w kolorzeniebieskim, na znak solidarności z dziećmi z Autyzmem.


KIERMASZ WIELKANOCNY

Centrum Handlowym Pogoria zaprasza Rodziców do udziału w Kiermaszu Wielkanocnym, który odbędzie się 31 marca
w godz. od 15:00 do 19:00.
Na terenie Centrum Handlowego Pogoria w Dąbrowie Górniczej ulokowanych zostanie  dwadzieścia stoisk z wyjątkowymi, ręcznie – ale nie tylko – przygotowanymi ozdobami wielkanocnymi. W trakcie kiermaszu zakupić będzie można także
wielkanocne wypieki i dekoracje. Wszystko
wykonane przez uczniów dąbrowskich placówek oświatowych oraz podopiecznych stowarzyszeń i fundacji.
To wyjątkowe wydarzenie,  wprowadzi nas wszystkich w wielkanocny nastrój!


SZKOLNY DZIEŃ TEATRU

Dnia 30.03.2023r. ( czwartek) o godz.9.20, dzieci z grup: 6-latki ,,Papużki” i 5-6 latki ,,Smerfy” idą do Szkoły Podstawowej nr 21
w Dąbrowie Górniczej na przedstawienie teatralne pt. ,,Bajka o rybaku i złotej rybce”.

W tym dniu śniadanie dla w/w grup dzieci zostanie podane o godz.8:45.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


SZKOLENIE DLA RODZICÓW

23.03.2023r.( czwartek) o godz. 16.00, zapraszamy Rodziców  na spotkanie z Panią Justyną Guzy – logopedą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Dąbrowy Górniczej.
Szkolenie pt. ,,Etapy rozwoju mowy dziecka” odbędzie się w przedszkolu w budynku B ( w grupie dzieci 6-letnich ,,Papużki)”.

                                                                                                     Serdecznie zapraszamy.


POWITANIE WIOSNY

Fotorelacja:

 

 


WYNIKI MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. „KOLOROWE SKAPRETKI NIE DO PARY

W konkursie wzięło udział 20 fantastycznych prac plastycznych z sześciu dąbrowskich przedszkoli. Poziom był bardzo wysoki, każda z prac była wspaniała i wyjątkowa. Dzieci pokazały swoją niezwykłą wyobraźnię i kreatywność. Przy ocenie prac, brano pod uwagę zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, pracochłonność oraz samodzielność wykonania . Ostatecznie przyznano następujące nagrody:

Kategoria wiekowa 3-4-latki:
I miejsceNadia Siemczuk – Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej
II miejscePola Rubik – Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Górniczej
III miejsceHubert Kapkowski – Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej

Kategoria wiekowa 5-6-latki:
I miejsce Katarzyna Janeczek – Przedszkole nr 4 w Dąbrowie Górniczej
II miejsce – Wiktoria Ciak – Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej
III miejsceFranciszek Krasoń – Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Górniczej

Dodatkowo, przyznano nagrodę specjalną, doceniając wkład pracy i zaangażowanie:
Jagoda Żak – Przedszkole nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania własnej pomysłowości i kreatywności oraz osiągania sukcesów twórczych.

 

 


AKCJA CHARYTATYWNA – ,,WIOSENNE PORZĄDKI”

Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej włącza się w akcję charytatywną na rzecz dzieci z oddziału pediatryczno-alergologicznego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Akcja charytatywna została zorganizowana przez Stowarzyszenie Równe Babki.
Celem akcji jest zbiórka używanych (ale w dobrym stanie): gier planszowych, puzzli, książek i nowych artykułów szkolnych, które trafią na oddział dziecięcy szpitala.

Przyniesione dary prosimy umieszczać w przygotowanych kartonach
(hol budynku A i B)
do dnia 03.04.2023r. ( poniedziałek).

Jak zawsze liczymy na Państwa wsparcie i aktywny udział w akcji!


21 MARCA TO POWITANIE WIOSNY ORAZ ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

Pierwszego dnia wiosny prosimy dzieci o założenie ubrania w kolorze zielonym oraz dwóch różnych skarpetek na znak solidarności z dziećmi z Zespołem Downa.


PRZEGLĄD KĄCIKÓW PRZYRODNICZYCH

Kącik przyrody – to wyznaczone miejsce w sali, w którym dzieci mogą gromadzić rozmaite obiekty przyrody ożywionej
i nieożywionej. Stanowią one tworzywo w kształtowaniu procesów poznawczych: obserwacji, porównywania, badania oraz
w rozwijaniu umiejętnoś
ci pielęgnacyjnych, estetycznych i manualnych. W kąciku przyrody, dzieci mogą prowadzić stałe i okresowe hodowle roślin doniczkowych, zakładać mini – ogródki, które są okazją do poznawania cyklu rozwojowego roślin, sposobów ich rozwoju oraz warunków potrzebnych do życia. W kąciku przyrody dzieci mogą też eksperymentować

i przeprowadzać różne doświadczenia, a osobiste zaangażowanie pozwala dzieciom zrozumieć potrzebę pielęgnacji i ochrony przyrody.

Dnia 20.02.2023r. w przedszkolu odbył się przegląd Wiosennych Kącików Przyrodniczych w sześciu grupach wiekowych. 

Wyniki przeglądu:
I miejsce: grupa 6-5 latki ,,Smerfy”.

II miejsce: grupa 4-5-latki ,,Motylki”.
III miejsce: grupy 3 latki ,,Słoneczka” oraz 5-latki ,,Wiewiórki”.
Wyróżnienie: grupa 6-latki ,,Papużki” i 3-4 latki ,,Biedronki”.

Gratulujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom.

 

 


SPOTKANIE AUTORSKIE

Fotorelacja:


SPOTKANIE Z AUTORKĄ BAJEK

20.03.2023r. ( poniedziałek ) godz.10.00 zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie autorskie w przedszkolu
z Panią Anną Podsiadło.
Podczas spotkania przedszkolaki dowiedzą się jak powstaje książka – od pomysłu do jej wydania. Dzieciom, autorka bajek przeczyta fragmenty swojej książki pt. ,,Iga i zaczarowany Miś. Urodzinowy kłopot”. Przedszkolaki będą miały możliwość zakupu książki z autografem pisarki ( Cena książki – 20.00zł.)

,,Iga i zaczarowany Miś. Urodzinowy kłopot” autorstwa Pani Anny Podsiadło, to przepiękna opowieść o bliskości, rodzicielstwie, przyjaźni i empatii. Opisuje wspólnie spędzone chwile, które wzmacniają relacje, ale też pokazują jak małe rzeczy potrafią wywołać wielki uśmiech na twarzy dziecka. Książka w niezwykły sposób pokazuje, że nasza bliskość potrafi dać więcej niż rzeczy materialne. Pięknie wydana książka o ciekawej treści, pouczającej historii o małej dziewczynce do której może upodobnić się każdy przedszkolak. Dopełnieniem są śliczne ilustracje które powodują że świat małej Igi jest bliższy dziecku przy czytaniu.

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


PODSUMOWANIE XXXIII EDYCJI AKCJI ,,GÓRA GROSZA”

W tym roku nasze przedszkole, przyłączyło się do akcji ,,Góra Grosza”, której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom.
Zebrane monety będą przeznaczone m.in. na pomoc rzeczową, wsparcie psychologiczne dzieci, które nie wychowują się w swoich rodzinnych domach. Przez 4 miesiące zbiórki – od 1 listopada do 28 lutego – w naszym przedszkolu udało się zebrać kwotę
573,26 zł. Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie DZIĘKUJEMY i zapraszamy do wsparcia akcji w przyszłym roku szkolnym.


KINO SFERYCZNE

Fotorelacja:


14.03.2023r. (wtorek) o godz. 9:00 zapraszamy dzieci z grup : 4-5l. ,,Motylki”, 5l.,,Wiewiórki”, 6-5l.,,Smerfy” i 6l. ,,Papużki”
na pokaz filmów trójwymiarowych :

,,Polaris. Tajemnica nocy polarnej”– dla dzieci 5-letnich;
,,Tajemnica drzew”– dla dzieci 6-letnich
Filmy sferyczne –to niezwykłe emocje oraz nieznany dotąd świat w sferycznym kinie pod kątem 360º.
W w/w dniu dla dzieci uczestniczących w projekcji filmów, śniadanie zostanie podane o godzinie 8:30
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


PANI GAMA ZAPRASZA

13.03.2023r.( poniedziałek) o godz. 11.30.zapraszamy przedszkolaków na comiesięczną  audycję muzyczną z udziałem muzyków z Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
Marcowe spotkanie nosi tytuł ,,G – to gwar na pięciolinii”.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


Nabór do dąbrowskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony w formie elektronicznej
od 1 marca 2023r. od godz. 8:00, a zakończy się 10 marca 2023r. o godz.15.00.
Strona do naboru dla rodziców:https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

ZASADY REKRUTACJI:
1.Rodzice, zapisując do przedszkola dziecko w wieku 3-6 lat  zamieszkałe na terenie Dąbrowy Górniczej, wypełniają w formie elektronicznej wniosek, który drukują i podpisują.

2. Podpisany wniosek, rodzice składają w placówce pierwszego wyboru, czyli wskazanej we wniosku jako pierwszej wraz ze wszystkimi dokumentami/oświadczeniami.
3. Wypełniając wniosek, mają Państwo prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności.
Jeżeli przedszkolem pierwszego wyboru jest Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej, dokumenty należy złożyć w sekretariacie przedszkola w godzinach: 8:00-15:00.
4. Niezłożenie wniosku w w/w terminie spowoduje, że dziecko nie będzie uczestniczyło w rekrutacji.

Więcej informacji znajduje się w zakładce:
DLA RODZICÓW- REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

oraz na stronie:
https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/nabor-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych/


        W dniu 02.03.2023r. na znak solidarności z dziećmi z Ukrainy, odbyła się w przedszkolu uroczystość, podczas której dzieci polskie i ukraińskie recytowały wiersze o swojej Ojczyźnie, znaczeniu pokoju na świecie.  Śpiewem  i tańcem przedszkolaki wyraziły pragnienie wspólnej, bezpiecznej zabawy.


KONKURS PLASTYCZNY-
– „KOLOROWE SKARPETKI NIE DO PARY”

        Kolorowe skarpetki „nie do pary” to wyraz empatii, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa. Dwie różne skarpetki stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom ma kształt przypominający skarpety. Konkurs służy: promowaniu wśród dzieci idei szacunku do każdego człowieka, rozumienia i akceptacji różnic między ludźmi, zwiększeniu świadomości o zespole Downa, likwidowaniu barier i uprzedzeń.
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym  chętne dzieci z przedszkoli z Dąbrowy Górniczej. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej w załączniku.

♦ 21_marca Światowy Dzień Zespołu Downa
♦ KONKURS PLASTYCZY + KARTA ZGŁOSZENIA


ZAJĘCIA OTWARTE W PRZEDSZKOLU

Zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte w przedszkolu na temat Praw Dziecka, które odbędą się w następujących terminach:

♦ 10.03.2023r.(piątek) godz.10:00 – w grupie: 6l.,,Papużki”.
♦ 15.03.2023r.(środa) godz.10:00-  w grupie: 3l. ,,Słoneczka”.
♦ 16.03.2023r.(czwartek) godz.11:00-  w grupie: 5-6l.,,Smerfy”.
♦ 17.03.2023r.(piątek) godz.11:00-  w grupie: 5l.,,Wiewiórki” .
♦ 22.03.2023r.(środa) godz.10:00-  w grupie: 4-5l.,,Motylki” .


SPOTKANIE TEATRALNE W PRZEDSZKOLU

03.03.2023r. ( piątek) o godz. 10.30 zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne w wykonaniu
Teatru ,,Skrzat” z Krakowa  pt. ,,Złote dukaty”.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


PRZEGLĄD KĄCIKÓW CZYTELNICZYCH 

Dnia 24.02.2023r. w przedszkolu odbył się przegląd Kącików Czytelniczych w sześciu grupach wiekowych. Zadaniem uczestników ( nauczycieli i dzieci) było zorganizowanie w każdej grupie wiekowej Kącika Czytelniczego, w którym zachęcająco dla dziecka eksponowane są książki, bajki dla dzieci. Warunkiem dobrze zorganizowanego kącika było: wydzielenie dzieciom miejsca np. poducha, na której dziecko może się dłużej zatrzymać i w spokoju pooglądać książkę, uzewnętrznienie dziecięcej ekspresji
i refleksji wywołanej treścią bajki – wyrazem ich są kukiełki, pacynki oraz prace plastyczne dzieci.

Kąciki Czytelniczy powinien być miejscem dostępnym dla dzieci.

Wyniki przeglądu:
I miejsce: grupa 6-latki ,,Papużki” i 6-5 latki ,,Smerfy”.
II miejsce: grupa 3-latki ,,Słoneczka”.
III miejsce: grupa 4-5 latki ,,Motylki”.
Wyróżnienie: grupa 5-latki ,,Wiewiórki” i 3-4 latki ,,Biedronki”.

Gratulujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom.


„NAJŁADNIEJSZY STRÓJ KOTA”- WYNIKI KONKURSU

Z okazji Światowego Dnia Kota w przedszkolu zorganizowano  konkurs wewnątrzprzedszkolny na najładniejszy strój kota,
w którym uczestniczyło 29 dzieci z sześciu grup.
Oto wyniki konkursu:

I miejsce:  Alicja W. gr. 5l. ,,Wiewiórki
II miejsce: Adam U.  gr. 3l. ,,Słoneczka”
                     Bianka T. gr. 3l. ,,Słoneczka”
III miejsce: Hubert K.  gr. 3-4l. ,,Biedronki”
                      Dawid K. gr. 3-4l. ,,Biedronki”
                      Mikołaj A. gr. 4-5l. ,,Motylki”

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 

 


KONTYNUACJA/REZYGNACJA
Z UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA NR 33
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
– DOTYCZY  DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH OBECNIE DO PRZEDSZKOLA-

Informujemy Rodziców, że można pobrać z przedszkola ( od wychowawców grup) lub ze strony Internetowej ( załącznik poniżej) deklarację o kontynuowaniu lub rezygnacji z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024:

• Deklarację należy wypełnić, podpisać przez obojga rodziców ( nie dotyczy rodziców samotnie wychowujących)
i złożyć w przedszkolu w terminie: 13 – 20.02.2023r.
• Wypełnioną deklaracje należy dostarczyć do przedszkola (do wychowawców grup).

• Niedostarczenie deklaracji w w/w terminie skutkować będzie brakiem miejsca dla dziecka
w przedszkolu w nadchodzącym roku szkolnym.
♦ Deklaracja kontynuowania_rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego 2023_2024(2)


„NAJŁADNIEJSZY STRÓJ KOTA”- KONKURS WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY

Zapraszamy do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie na najładniejszy strój kota, organizowanym z okazji
Światowego Dnia Kota.

REGULAMIN KONKURSU: 


Postanowienia ogólne:
1. Organizator konkursu: Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej.
2. Osoby odpowiedzialne: Milena Mamak, Anna Kaczyńska.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 33 w Dąbrowie Górniczej.

Temat konkursu:
Przedmiotem konkursu jest własnoręczne przygotowanie wraz z rodzicami najciekawszego kociego przebrania oraz jego prezentacja w przedszkolu w dniu Światowego Dnia Kota, czyli 17 lutego 2023.

Cele konkursu:
♦ wspólne, aktywne spędzanie czasu w gronie rodzinnym,
♦ pogłębianie więzi rodzinnych,
umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych i czerpanie radości
z efektów własnej pracy,
pogłębianie i ujawnienie zdolności plastycznych,
rozwijanie kreatywności,
kultywowanie tradycji karnawałowych,
propagowanie ekologicznego wychowania.

Kryteria oceny:
Zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, samodzielność wykonania pracy.

Przebieg konkursu:
1.Uczestnik konkursu wykonuje przebranie własnoręcznie, przy pomocy Dorosłego, według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, skóra, materiał skóropodobny, wiklina, folia itp. oraz wszelkich materiałów wykonanych z recyklingu).
2. Dziecko prezentuje strój w przedszkolu w dniu 17 lutego 2023 w Światowy Dzień Kota.
3. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników konkursu, komisja konkursowa dokona oceny poprzez oddanie głosu na przebranie, które jej zdaniem zasługuje odpowiednio na nagrodę za I, II, III miejsce.
4. Komisję konkursową powoła Organizator.
5. Za I, II, III miejsce Organizator przewidział nagrody oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy Uczestnika konkursu.
6. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie trwania zorganizowanych w przedszkolu obchodów Światowego Dnia Kota w dniu 17.02.2023 r.

Życzymy miłej zabawy!


SPOTKANIE TEATRALNE W PRZEDSZKOLU

17.02.2023r. ( piątek) o godz. 10.30 zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne w wykonaniu
Teatru ,,Skrzat” z Krakowa  pt. ,,Przygody Koziołka Matołka”.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


PANI GAMA ZAPRASZA

13.02.2023r.( poniedziałek) o godz. 11.30.zapraszamy przedszkolaków na comiesięczną  audycję muzyczną z udziałem muzyków z Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
Lutowe spotkanie nosi tytuł ,,F – figlarny z fletem skok”.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


Zapraszamy Rodziców na  zebrania grupowe podsumowujące I półrocze r.sz.2022/2023, które odbędą się w przedszkolu
w następujących terminach:
♦ 13.02.2023r.(poniedziałek) godz.15:30 – w grupie: 6l.,,Papużki”.
♦ 13.02.2023r.(poniedziałek) godz.15:30-  w grupie: 5l. ,,Wiewiórki”.
♦ 15.02.2023r.(środa) godz.16:00-  w grupie: 5-6l.,,Smerfy”.
♦ 20.02.2023r.(poniedziałek) godz.15:00-  w grupie: 3-4l.,,Biedronki”.
♦ 20.02.2023r.(poniedziałek) godz.15:30-  w grupie: 4-5l.,,Motylki” .
♦ 20.02.2023r.(poniedziałek) godz.16:00-  w grupie: 3l.,,Słoneczka” .


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadziusiów na uroczystości z okazji Ich Święta, które odbędą się
w przedszkolu w następujących terminach:

♥ 09.02.2023r.(czwartek) godz.13:00 w grupie 6-5l. ,,Smerfy”
♥ 10.02.2023r. (piątek) godz.13:00 w grupie 6l. ,,Papużki”
♥ 10.02.2023r. (piątek) godz.14:00 w grupie 5l. ,,Wiewiórki”
♥ 15.02.2023r. (środa) godz. 13 :00 w grupie 3l. ,,Słoneczka”
♥ 24.02.2023r. (piątek) godz. 13:00 w grupie 4-5l. ,,Motylki”
♥ 22.02.2023r. (środa) godz. 13 :00 w grupie 3-4l. ,,Biedronki”.


RÓWNA ODNOWA-EDYCKA PILOTAŻOWA 2023

W ramach projektu Równa Odnowa współfinansowanego przez Miasto Dąbrowa Górnicza,  Stowarzyszenia Równe Babki będzie prowadziło spotkania aktywizujące i integrujące społeczność Ząbkowic na terenie Domu Kultury Ząbkowice.

W załączniku grafika: plakat oraz rozpiska pierwszych trzech miesięcy spotkań.

   


,,SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej informuje  o możliwości skorzystania z bezpłatnych zajęć warsztatowych  na terenie  Poradni (szczegóły w załącznikach).
• Plakat-a1-wcag-2.0-szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow
• Szkoła dla rodziców i wychowawców


DĄBROWSKA AKCJA ZIMA

Zbliżają się ferie, a to oznacza tylko jedno: przed nami Dąbrowska Akcja Zima. Jak co roku udowadniamy, że zima w mieście nie musi być nudna. W półkoloniach organizowanych przez dąbrowskie placówki oświatowe weźmie udział 550 dzieci. Ponadto miejskie instytucje przygotowały program warsztatów, animacji czy spotkań. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Sportowe i kreatywne zajęcia jak co roku przygotowały dąbrowskie instytucje: Pałac Kultury Zagłębia, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Miejskie Sztygarka, Centrum Sportu i Rekreacji oraz stowarzyszenia. W aquaparku Nemo dzieci i młodzież zameldowane na terenie Dąbrowy Górniczej będą mogły bezpłatnie korzystać z basenu przez godzinę dziennie.

Szczegóły i harmonogram Akcji Zima na stronie: https://bit.ly/DabrowskaAkcjaZima2023  


Bal karnawałowy  odbędzie się  w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych oddzielnie w następujących terminach:
♣ 12.01.2023r. ( czwartek) po śniadaniu, w grupach: 3-l. ,,Słoneczka”, 3-4l. ,,Biedronki” i 4-5l. ,,Motylki”.
♣ 13.01.2023r. ( piątek) po śniadaniu, w grupach: 5-l. ,,Wiewiórki”, 6-l. ,,Papużki” i 6-5l. ,,Smerfy”.
Na balu obowiązuje strój karnawałowy.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


 „PTAKI I ZWIERZĘTA ZIMĄ W OBIEKTYWIE MAŁEGO PRZYRODNIKA”
– regulamin konkursu wewnątrzprzedszkolnego , przyrodniczo-fotograficznego:

Zima, to czas, kiedy wiele osób dokarmia ptaki i zwierzęta. O tym, że rozwieszamy słoninkę, wysypujemy ziarna do wystawionego karmnika i wkładamy siano oraz warzywa do paśnika, z pewnością decyduje chęć pomocy naszym przyjaciołom- ptakom
i zwierzętom. Ale dokarmianie ptaków i zwierząt, to także wspaniała okazja do bliskich spotkań z nimi. W karmnikach i paśnikach zjawiają się niekiedy gatunki ptaków i zwierzęta, których na co dzień nie widujemy w naszym sąsiedztwie. Jednak podglądanie nawet pospolitych ptaków i zwierząt, które zręcznie uwijają się w „stołówce”, czy zajmują się swoją pielęgnacją po posiłku – przynosi wiele satysfakcji i przyjemności.

Miejsca, w których zimą dokarmiamy ptaki i zwierzęta, sprzyjają zrobieniu im ciekawych fotografii.

 I. Postanowienia ogólne konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej.
2. W konkursie może wziąć udział każde dziecko, które lubi obserwować ptaki i zwierzęta.
3. Celem konkursu jest:
rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej zasad dokarmiania ptaków i zwierząt leśnych zimą;
• poszerzenie wiedzy przyrodniczo – ekologicznej poprzez obserwację ptaków i zwierząt leśnych;
doskonalenie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym.
4. Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające ciekawe, zimowe ujęcia ptaków przylatujących do karmników, kuli tłuszczowych oraz zwierząt leśnych przy paśnikach.

 II. Zasady konkursu:
1.Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia w wersji elektronicznej na adres mailowy: p33.papuzki@onet.pl z danymi dziecka( imię i nazwisko oraz grupa).
2. Termin nadesłania zdjęć – do 13. 01.2023 r.
3. Zdjęcia muszą być wykonane przez dziecko osobiście w asyście rodzica.

 III. Postanowienia końcowe:
1. Nadesłane zdjęcia będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.
2. Jury oceni:
najciekawsze ujęcie gości karmnika i paśnika;
najciekawszy/ najrzadszy ptak i zwierzę;
interakcje miedzy ptakami i zwierzętami.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 01.02.2023 r.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.


,,Śpiewamy kolędy i pastorałki”

Dnia 09.01.2023r.( poniedziałek) zapraszamy dzieci z wszystkich grup wiekowych
do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie śpiewania kolęd i pastorałek.

Cel konkursu:
– podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd,

– rozwój talentów muzycznych dzieci,
– tworzenie uroczystej atmosfery,
– poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowej.

Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział dzieci z wszystkich grup ( pojedynczo lub grupowo).

Przebieg konkursu:
1. Z każdej grupy wiekowej, dzieci wykonują jedną kolędę, pastorałkę.

2.Wykonawców będzie oceniać komisja konkursowa, biorąc pod uwagę:
– wybór odpowiedniej kolędy, pastorałki,
– czystość i poprawność wykonania,
– ogólne wrażenie artystyczne.
3. Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny (bez wokalu).
4. Przegląd odbędzie się 09.01.2023r. o godz. 10.00.
5. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.

Zapisy:
Zgłoszenie dzieci można składać do wychowawców grup do dnia 05.01.2023r.

Prosimy o podanie tytułu wykonywanego utworu.


JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE

Jasełka – to coroczna uroczystość w naszym przedszkolu. Tegoroczne piękne przedstawienie zaprezentowały dzieci z grupy
6-latków ,,Papużki” pod kierunkiem Pani Justyny Witaszczyk. Dzieciom w występie towarzyszyły utalentowane rodziny:
Pani Agata Widera-Burda z synem Filipem oraz Państwo: Magdalena Jakubska -Szymiec i Grzegorz Szymiec z dziećmi: Igorem
i Julią.
Zaproszonymi gośćmi, którym serdecznie dziękujemy za przybycie do naszego przedszkola byli: Radna Rady Miasta Dąbrowa Górnicza – Pani Katarzyna Zagajska, Inspektor Wydziału Oświaty w Dąbrowie Górniczej – Pani Magdalena Kulik,
Prezes Oddziału ZNP w Dąbrowie Górniczej- Pani Dorota Nowak-Bobrowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej-Pani Wioletta Matysek, Reprezentujący Firmę Ursa – Pani Agnieszka Skóra i Pan Krystian Bagiński, Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola nr 33 w Dąbrowie Górniczej – Pani Agata Widera-Burda.
Składamy gorące podziękowanie Rodzicom z grupy ,,Papużki” za pomoc w przygotowaniu dzieci i uroczystości Jasełek.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym Rodzicom
z Przedszkola nr 33 za przygotowanie i prowadzenie Kiermaszu Świątecznego. Ozdoby świąteczne były przepiękne, a domowe wypieki przepyszne.
Wyrazy wdzięczności składamy Nadleśnictwu Siewierz za przekazanie Ekologicznej Choinki, a Państwu Marcie i Anatolowi Ruban za dostarczenie drzewka do przedszkola.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM I ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT .

 

  


PANI GAMA ZAPRASZA

12.12.2022r.( poniedziałek) o godz. 11.30.zapraszamy przedszkolaków na comiesięczną  audycję muzyczną z udziałem muzyków z Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
Grudniowe spotkanie nosi tytuł ,,E –jak elfi w śniegu krok”.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


Serdeczni zapraszamy Rodziców na Jasełka Bożonarodzeniowe, które odbędą się w przedszkolu :
♠ 20.12.2022r.(wtorek) o godz. 14:00 w grupie: ,,Papużki”


MIKOŁAJ  W  PRZEDSZKOLU!

Dnia 05.12.2022r.( poniedziałek) nasze przedszkole odwiedzi Mikołaj, który obdaruje wszystkie dzieci  prezentami.
W tym dniu zostaną również wręczone dzieciom paczki zasposnsorowane przez firmę URSA.


Zapytania ofertowe na rok 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 1
1. oferty cenowe (art.spożywcze)
2. oferty cenowe (warzywa i owoce)
3. oferty cenowe (jajka)

ZAPYTANIE OFERTOWE 2
4. oferty cenowe (mięso i wędliny)

ZAPYTANIE OFERTOWE 3
5. oferty cenowe (mrożonki i ryby)
6. oferty cenowe (nabiał)
7. oferty cenowe (art. sypkie)

ZAPYTANIE OFERTOWE 4
8. oferty cenowe (pieczywo)WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE KUBUSIOWI!

Od 15.11.2022r., Przedszkole nr 33 przystępuje do akcji charytatywnej polegającej na zbieraniu nakrętek  na sprzęt rehabilitacyjny i leki dla Kubusia. Pojemniki na nakrętki znajdują się w budynkach:  A ( wysokim) i B (niskim). Zapraszamy Dzieci, Rodziców/ Opiekunów do uczestnictwa w akcji charytatywnej.Zapraszamy Rodziców na  zebrania grupowe podsumowujące obserwację pedagogiczną dzieci, które odbędą się w przedszkolu
w następujących terminach:
♦ 15.11.2022r.(wtorek) godz.16:00 – w grupie: 6l.,,Papużki”.
♦ 16.11.2022r.(środa) godz.16:00-  w grupie: 5-6 l. ,,Smerfy”.
♦ 17.11.2022r.(czwartek) godz.15:30-  w grupie: 4-5l.,,Motylki”.
♦ 17.11.2022r.(czwartek) godz.16:00-  w grupie: 3-4l.,,Biedronki”.
♦ 21.11.2022r.(poniedziałek) godz.15:30-  w grupie: 5l.,,Wiewiórki” .
♦ 21.11.2022r.(poniedziałek) godz.16:00-  w grupie: 3l.,,Słoneczka” .


SPOTKANIE TEATRALNE W PRZEDSZKOLU

16.11.2022r. ( środa) o godz. 12.10 zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne w wykonaniu
Teatru ,,Skrzat” z Krakowa  pt. ,,Cztery mile za piec”.
W tym dniu obiad zostanie podany około godziny 12.45
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


PANI GAMA ZAPRASZA

14.11.2022r.( poniedziałek) o godz. 11.30.zapraszamy przedszkolaków na comiesięczną  audycję muzyczną z udziałem muzyków z Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
Listopadowe spotkanie nosi tytuł ,,D – dźwiękowych lotów czar”.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.PORANEK PATRIOTYCZNY

Poranek patriotyczny z okazji Święta Niepodległości odbędzie się w przedszkolu (wewnątrzgrupowo)
w dniu 10.11.2022r. – czwartek.
W tym dniu Przedszkole nr 33 będzie uczestniczyć w akcji MEiN ,,Szkoła do hymnu” polegającej na uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego przez dzieci i nauczycieli przedszkola o godzinie 11:11.

W w/w dniu obowiązuje dzieci strój galowy.


ZAJĘCIA LABORATORYJNE

Fotorelacja:

 

 


UCZYMY, BAWIMY, BUDUJEMYZ KLOCKÓW LEGO

Fotorelacja:

 

 


DRODZY RODZICE

Przesyłamy dla Państwa ulotkę i poradnik w zakresie bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży w Dąbrowie Górniczej.
W obecnej sytuacji ważne jest, aby Rodzice, Dzieci i Młodzież wiedzieli z jakimi problemami i do jakich instytucji mogą się zgłosić.
W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z informacji zawartych w załącznikach:
♦ Plakat zdrowie psychiczne bezplatna pomoc
♦ Ulotka DG_poradnik psychologiczny


ZAJĘCIA LABORATORYJNE

Zapraszamy dzieci na warsztaty laboratoryjne, które odbędą się w przedszkolu:
♦ 04.11.2022 ( piątek) o godz. 9:00 w grupach:
 6-latki ,,Papużki” i 6-5 latki ,,Smerfy”.

W w/w dniach śniadanie zostanie podane o godz. 8:30 dla dzieci uczestniczących
w warsztatach laboratoryjnych.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


 UCZYMY, BAWIMY, BUDUJEMYZ KLOCKÓW LEGO

Zapraszamy dzieci na warsztaty z robotyki – klocki LEGO, które odbędą się w przedszkolu w następujących terminach:
♦ 03.11.2022 ( czwartek) o godz. 9:00 w grupach:
 5-latki ,,Wiewiórki”
3-latki ,,Słoneczka”
3-4 latki ,,Biedronki”
4-5 latki ,,Motylki”

W w/w dniach śniadanie zostanie podane o godz. 8:30 dla dzieci uczestniczących
w warsztatach LEGO.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


PASOWANIE NA STARSZAKA

Fotorelacja:

 

 


PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Fotorelacja: 


FOTOGRAF W PRZEDSZKOLU

24.10.2022r. (poniedziałek) od godziny 9:30 będą wykonywane  wszystkim chętnym dzieciom w przedszkolu zdjęcia grupowe
i indywidualne o tematyce świątecznej. Prosimy Rodziców o odświętne ubranie dzieci.

Szczegółowe informacje udzielają grupowe Rady Rodziców i wychowawcy grup.


SEGREGUJEMY ŚMIECI

24.10.2022r. (poniedziałek) o godz.10:00 w grupach najmłodszych: 3-latki ,,Słoneczka” i 3-4 latki ,,Biedronki” odbędą się zajęcia edukacyjne kształtujące proekologiczne zachowania w życiu codziennym dzieci prowadzone przez ALBA MPGK Sp. z o.o.
z Dąbrowy Górniczej.


PROFILAKTYKA OTYŁOŚCI

Zapraszamy dzieci 6 i 5- letnie oraz rodziców na zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki otyłości. (Zajęcia dotyczą dzieci, które
w ubiegłym roku szkolnym podpisały zgodę na udział w programie  dotyczącym profilaktyki otyłości wśród dzieci).

Terminy zajęć edukacyjnych w przedszkolu dla dzieci:
♦ 12.10.2022r.(środa) godz.9:30 – zajęcia z fizjoterapeutą
♦ 13.10.2022r.(czwartek) godz.9:30 – zajęcia z dietetykiem
♦ 14.10.2022r.(piątek) godz.9:30 – zajęcia z psychologiem.

Terminy warsztatów online dla rodziców:
♦ 12.10.2022r.(środa) godz.18:30 – warsztaty z fizjoterapeutą

♦ 13.10.2022r.(czwartek) godz.18:00 – warsztaty z dietetykiem
♦ 17.10.2022r.(poniedziałek) godz.18:00 – warsztaty z psychologiem.
( Link do warsztatów zostanie przesłany rodzicom na adres email. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup).


Zapraszamy Rodziców na uroczyste pasowanie na przedszkolaka, które odbędzie się
w przedszkolu w  grupie 3-latków ,,Słoneczka”,  z udziałem dzieci 3-4 letnich ,,Biedronki”
w dniu 18.10.2022r.(wtorek) o godzinie 10.30.


PASOWANIE NA STARSZAKA

Zapraszamy Rodziców na uroczyste pasowania na starszaka, które odbędą się w przedszkolu w następujących terminach:
♣ 20.10.2022r ( czwartek) o godz. 11:00 w grupie 5-6 latków ,,Smerfy”;
♣ 21.10.2022r ( piątek) o godz. 11:00 w grupie 6 latków ,,Papużki”.


JESIENNE ZABAWY DZIECI Z RODZICAMI

Zapraszamy do wspólnych zabaw Dzieci z Rodzicami w ogrodzie przedszkolnym, które odbędą się w następujących terminach:
♠ 12.10.2022r. (środa) godz.14.00 w grupach: 3latki ,,Słoneczka” i 3-4latki ,,Biedronki”;
♠ 13.10.2022r. (czwartek) godz.15:30 w grupie 4-5latki ,,Motylki”;
♠ 17.10.2022r. (poniedziałek) godz.11.30 w grupie 5-6 latki ,,Smerfy”;
♠ 18.10.2022r. (wtorek) godz.15.00 w grupie 6-latki ,,Papużki”;
♠ 24.10.2022r. (poniedziałek) godz.15.30 w grupie 5-latki ,,Wiewiórki”


PANI GAMA ZAPRASZA

10.10.2022r.( poniedziałek) o godz. 11.30.zapraszamy przedszkolaków na comiesięczną  audycje muzyczną z udziałem muzyków z Filharmonii Śląskiej w Katowicach. W tegorocznym repertuarze znajdzie się  muzyka taneczna oraz taka, która poruszy wyobraźnię i serca dzieci. Do tego najmłodsi melomani poznają nowe instrumenty i ich brzmienia. Nie zabraknie wspólnych muzycznych zabaw, kolorowania, gry na instrumentach perkusyjnych oraz śpiewania.
Październikowe spotkanie nosi tytuł ,,C-jak cała naprzód”.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


 

  UCZYMY, BAWIMY, BUDUJEMY Z KLOCKÓW LEGO

Zapraszamy wszystkie dzieci na warsztaty z robotyki – klocki LEGO, które odbędą się w przedszkolu w następujących terminach:

06.10.2022 ( czwartek) o godz. 9:00 w grupach:
 5-latki ,,Wiewiórki”
6-5 latki ,,Smerfy”
6 latki ,,Papużki”

07.10.2022 ( piątek) o godz. 9:00 w grupach:
3-latki ,,Słoneczka”
3-4 latki ,,Biedronki”
4-5 latki ,,Motylki”

W w/w dniach śniadanie zostanie podane o godz. 8:30 dla dzieci uczestniczących
w warsztatach LEGO.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


UWAGA RODZICE !

Prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych.
Prosimy niezwłocznie informować dyrektora przedszkola o pojawiających się u dzieci chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych.


,,BĄDŹMY UWAŻNI, BĄDŻMY OSTROŻNI…”

28.09.2022r. w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem Panów  Policjantów z Komisariatu Policji
w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach. Dzieci poznały zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach, utrwalały numery alarmowe. Przedszkolaki dowiedziały się, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, do kogo zwracać się o pomoc
w sytuacjach zagrożenia.


ZAPROSZENIE

26 września 2022 r. o godzinie 17:00 w Domu Kultury Ząbkowice (ul. Chemiczna 2) odbędzie się spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny dla dzielnicy.  Eksperci z pracowni A2P2 architecture and planning – zajmującej się projektami architektonicznymi i urbanistycznymi – zaprezentują materiał zebrany podczas rozmów, stanowiący wkład w opracowanie lokalnego planu działania dla Ząbkowic. 
W spotkaniu udział weźmie także Marcin Bazylak, Prezydent Dąbrowy Górniczej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu wszystkich rodziców uczniów i przedszkolaków, nauczycieli i pracowników placówek.

  plakat- zaproszenie 26.09.2022


SPOTKANIE TEATRALNE W PRZEDSZKOLU

14.09.2022r. ( środa) o godz. 13.00 zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne w wykonaniu
Teatru ,,Skrzat” z Krakowa  pt. ,,Muzyczna Podróż po Krakowie”.

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy grup.


TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH
 12-16.09.2022r.- akcja informacyjno-edukacyjna

• List Pani Marzeny Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki skierowany do dyrektorów szkół,
rodziców i uczniów
• Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych Materiały edukacyjne
•GRYPA a Dzieci, ulotka
• GRYPA a Pluca-i-cukrzyca a ulotka
• GRYPA a Seniorzy, ulotka
• COVID-19


DĄBROWSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY
– oferta 2022/2023

 

 


ZEBRANIA  Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców na organizacyjne zebrania grupowe, które odbędą się w przedszkolu
 w dniach: 26-29-30.08.2022r. o godz. 16:00.
Szczegółowe informacje o terminach zebrań poszczególnych grup dzieci, przekażą Państwu wychowawcy  telefonicznie
lub e-mailowo ( po 20.08.2022r.)WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

SZANOWNI RODZICE
Rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 1 września ( czwartek).
Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej czynne jest od godz. 6:00 do godz. 17:00.

Dzieci przyprowadzacie Państwo do przedszkola do godziny 8.45:
Dzieci młodsze: 3- letnie,  4- letnie  i częściowo 5-letnie do budynku A ( budynek wysoki), dzieci starsze: 6- letnie i  5-letnie
do budynku B ( budynek niski).
Więcej informacji uzyskają Państwo podczas zebrań z Rodzicami.

PROSIMY PAŃSTWA O ODWIEDZANIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ  GDZIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO AKTUALNE INFORMACJE